Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-RaKosz Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak kapitał, koszt, przychód, wynik finansowy, a także zasad rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- 30 godzin - wykład

- 30 godzin - ćwiczenia

- 15 godzin - konsultacje


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- 35 godzin - przygotowanie do egzaminu

- 30 godzin - przygotowanie do zajęć

- 15 godzin - praca domowa

- 45 godzin - przygotowanie do kolokwium

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów - K_W01
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować wybrane narzędzie z zakresu rachunku kosztów do rozwiązania problemu decyzyjnego oraz dokonać interpretacji uzyskanego wyniku - K_U03Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania wybranego ćwiczenia - K_K03


Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika

Skrócony opis:

1. Istota rachunku kosztów

2. Klasyfikacja kosztów

3. Rozliczanie kosztów

4. Modele kosztów

Cel AACSB: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości do podejmowania decyzji zarządczych.

Pełny opis:

1. Istota, pojęcie, funkcje rachunku kosztów W1

2. Kryteria klasyfikacji i wykorzystanie kosztów dla celów sprawozdawczych W1

3. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej W1, U1, K1

4. Rachunek kosztów produkcji podstawowej W1, U1,K1

5. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych W1, U1, K1

6. Tradycyjne modele rachunku kosztów W1, U1, K1

7. Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu W1, U1, K1

8. Rachunek kosztów standardowych W1, U1, K1

9. Nowoczesne modele rachunku kosztów W1, U1, K1

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sławomir Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, II i III, TNOiK, Toruń 2015

Literatura uzupełniająca:

Irena Sobańska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Beck, Warszawa 2003

Krystyna Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

U3 - kolokwium +++

K1 - aktywność +

K2 - aktywność +

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.