Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1100-12-F21-CA-CwMB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą, celami i funkcjami controllingu w działalności organizacji oraz podstawowymi obszarami i narzędziami jego funkcjonowania. Zaprezentowany zostanie zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności controllera i jego współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-BU-CreRa brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie w sposób syntetyczny przybliżyć słuchaczowi specyfikę credit ratingu w kontekście ryzyka inwestycyjnego dotyczącego wybranych instrumentów finansowych.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego, konstrukcji instrumentów finansowych, instytucji rynku finansowego. Wiedza ta powinna zostać nabyta w ramach studiów o profilu ekonomicznym I stopnia (tj. w szczególności na kierunku finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie).

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-FiNie brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Finansowanie rynku nieruchomości jest bardzo aktualnym i ważnym problemem zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnego inwestora.

Wykład prezentuje wiedzę dotyczącą zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji finansowych umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych komercyjnych oraz niekomercyjnych.

Nieodłącznym elementem każdego inwestowania jest ryzyko, którym trzeba odpowiednio zarządzać, aby minimalizować zagrożenia dla realizowanych projektów.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-FuInw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz konstrukcji i zarządzania portfelami inwestycyjnymi.

W ramach zajęć poruszane są problemy tworzenia, organizacji i bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Prezentowane są główne teorie portfela inwestycyjnego oraz metody stosowane do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-CA-NIwC brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Narzędzia informatyczne są powszechnie wykorzystywane w controllingu w celu szybkiego pozyskania danych i przetworzenia ich w niezbędną w procesie zarządzania informację. W ramach przedmiotu, studenci zapoznają się z podstawowymi narzędziami, wykorzystywanymi przez controllerów, zaczynając od hurtowni danych, poprzez Excela i narzędzia Business Intelligence, jak Power BI aż po programy służące do automatyzacji zadań, jak Studio i StudioX od UiPath.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-0-PolPie brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja funkcjonowania banku centralnego, kreowanego przez niego pieniądza oraz ich oddziaływania na rynki finansowe i gospodarkę realną.

Szczegółowa wiedza dotycząca wybranych procesów finansowych.

Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-0-PraFin brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych regulacji systemowych, materialnych i proceduralnych dotyczących przede wszystkim publicznych aspektów gospodarowania pieniądzem.

student identyfikuje publiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania struktur, instytucji i instrumentów ekonomiczno-finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-0-RaKosz brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Istota rachunku kosztów

2. Klasyfikacja kosztów

3. Rozliczanie kosztów

4. Modele kosztów

Strona przedmiotu
1100-12-F21-AF-RaGKK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.

2. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-AF-RaJND brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Rachunkowość poszczególnych rodzajów jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-AF-RaPRu brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Rachunkowość projektów unijnych" zawiera treści dotyczące księgowego oraz podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych związanych z korzystaniem przez jednostki ze środków pochodzących z UE. Założeniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki rachunkowości środków unijnych w księgach rachunkowych lub uproszczonych ewidencjach beneficjentów tych środków. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej wykorzystania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z jednoczesnym ich dostosowaniem do wymogów sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące z ramienia UE.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-0-RachZa brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym.

Kryteria klasyfikacyjne kosztów:

- dla celów sprawozdawczych

- dla celów decyzyjnych

- dla celów kontrolnych.

Pomiar kosztów dla celów decyzyjnych.

Analiza progu rentowności.

Analiza wrażliwości zysku.

Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji.

Decyzje cenowe.

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne.

Decyzje inwestycyjne.

Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników,

Rachunkowość centrów odpowiedzialności.

Ceny transferowe w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych.

Aspekty strategiczne rachunkowości zarządczej.

Realizowany cel w ramach akredytacji AACSB: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości do podejmowania decyzji zarządczych

Strona przedmiotu
1100-12-F21-CA-RNiZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczącej podstawowych standardów raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, źródeł informacji wykorzystywanych do przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju i zintegrowanych, a także wykształcenie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki oraz jej prezentacji interesariuszom jednostki.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-AF-RaZin brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczącej podstawowych standardów raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, źródeł informacji wykorzystywanych do przygotowania raportów zintegrowanych, a także wykształcenie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki oraz jej prezentacji interesariuszom jednostki.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-ReInE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu etyki zawodu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także uświadomić znaczenie transparentności spółki publicznej, a więc komunikacji prowadzonej przez spółki w ramach relacji inwestorskich.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego, konstrukcji instrumentów finansowych, instytucji rynku finansowego.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-BU-RelBa brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Idea bankowości relacyjnej wskazuje na nową formułę współpracy bank - klient we współczesnej i konkurencyjnej instytucji finansowej. Określa wzajemne oczekiwania obu stron transakcji. Wskazuje również na pewne możliwości jej realizacji. Szczególny sposób oferowania produktów i usług finansowych opartych na doradztwie finansowym również zaliczany jest do szerokiej tematyki Relationship Banking. W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego.

Cel AACSB: Student opisuje produkty bankowe

Strona przedmiotu
1100-12-F21-0-SemMgr brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych przedsiębiorstw/ organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-BU-UsUBa brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu usług ubezpieczeniowych oraz bancassurance. W ramach zajęć poruszane są kwestie dotyczące zarówno podstaw, organizacyjnych i prawnych, funkcjonowania runku usług ubezpieczeniowych oraz bancassurance, jak i analizowane problemy naukowe i praktyczne dotyczące tego rynku.

Cel (ćwiczenia): Student analizuje uwarunkowania funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-WMPB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia.

W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego.

Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-WspTr brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynku usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Cel AACSB (ćwiczenia): Student prezentuje ofertę produktową wybranych instytucji finansowych

Strona przedmiotu
1100-12-F21-CA-ZAF brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabranie umiejętności zaawansowanego analizowania finansowego w oparciu o dane finansowe i niefinansowe jednostek notowanych na GPW i NC. Rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych i wskaźników oraz modeli dyskryminacyjnych. Oceny pozycji rynkowej jednostek na podstawie finansowej analizy sektorowej.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-AF-ZaaRF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Zaawansowana rachunkowość finansowa jest kontynuacją przedmiotu Rachunkowość finansowa z pierwszego stopnia studiów. Przedmiot omawia w sposób wyczerpujący główne problemy ewidencyjne związane z wybranymi, sprawiającymi najwięcej trudności pozycjami aktywów i pasywów, a także pozycje wynikowe. Poszczególne tematy omawiane są według schematu:

1. Definicje - W1

2. Wycena - W1

3. Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W1

4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

W przypadku ćwiczeń zakres czynności obejmuje:

1. Wycenę - W1

2. Ujęcie w księgach rachunkowych - W1

Strona przedmiotu
1100-12-F21-CA-ZOS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści prezentowane podczas zajęć obejmują zagadnienia związane ze rachunkowością finansową oraz tworzeniem sprawozdań finansowych. Zamknięcie okresu sprawozdawczego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego jest niezbędne do stałej kontroli prawidłowości prowadzenia rachunkowości firmy i stanowi podstawę do podejmowania decyzji przez kierownictwo jednostki oraz inwestorów.

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności tworzenia sprawozdań na koniec okresy sprawozdawczego dla różnego typy jednostek gospodarczych (usługowa, handlowa, produkcyjne) i doboru odpowiednich ich rodzajów.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-DF-ZaEks brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki tworzenia oraz zarządzania ekspozycją dewizową w przedsiębiorstwie. Porusza on zagadnienia ryzyka walutowego oraz jego kosekwencji w firmach prowadzących obroty handlowe z zagranicą lub uczestniczących w zagranicznych rozliczeniach finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F21-BU-ZaRyK brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów definicji ryzyka kredytowego, jego rodzajów i czynników kształtujących to ryzyko. W ramach zajęć słuchacze poznają konsekwencje występowania ryzyka kredytowego oraz narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pogłębiona wiedza z zakresu bankowości

Student identyfikuje ryzyko występujące w instytucjach kredytowych

Strona przedmiotu
1100-12-F21-BU-ZaRyW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki występowania ryzyka walutoego w przedsiębiorstwach i bankach oraz jego wpływu na działalność i wyniki finansowe wymienionych podmiotów. W ramach przedmiotu prezentowane będą również uwarunkowania i konsekwencje wpływu ryzyka walutowego na gospodarkę krajową, w tym zwłaszcza osób fizycznych rozliczających bądź kredytujących się w walucie obcej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)