Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Raportowanie zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaZin Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Raportowanie zintegrowane
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 25,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 20


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawowe standardy raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej K_W02
Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada praktyczne umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki na podstawie raportów zintegrowanych K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi stosując holistyczne podejście zaprezentować interesariuszom dokonania jednostki w treści i formie zgodnej ze standardami i zasadami przejrzystości K_K01

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, studium przypadku, sytuacyjna; wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji dotyczącej podstawowych standardów raportowania dokonań w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, źródeł informacji wykorzystywanych do przygotowania raportów zintegrowanych, a także wykształcenie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności sporządzania oceny dokonań jednostki oraz jej prezentacji interesariuszom jednostki.

Pełny opis:

W trakcie zająć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Raportowanie zintegrowane sposobem na zamknięcie luki wartości stanowiącej efekt zróżnicowania postrzegania wartości przez interesariuszy

2. Możliwości sporządzania raportu zintegrowanego w polskim systemie prawnym

3. Analiza standardów raportowania danych pozafinansowych

4. Proces integrowania danych finansowych i pozafinansowych

5. Budowanie systemu raportowania i strukturyzowanie raportu zintegrowanego

6. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym

Literatura:

Ciechan-Kujawa M., Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Ciechan-Kujawa M., Użyteczność raportów csr w ocenie stopnia zaangażowania przedsiębiorstw w odpowiedzialność społeczną, [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 311, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2013.

Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Case study - ocena raportu zintegrowanego++

Prezentacja+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.