Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-ZaRyK Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości o wartości pieniądza w czasie, odsetkach prostych, złożonych i kapitalizacji ciągłej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin - wykład

15 godzin ćwiczenia,

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 55 godziny

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 40 godzin

Razem nakład pracy studenta 125 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna w zaawansowanym stopniu zjawisko ryzyka kredytowego, jego następstwa i przyczyny występowania oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym zasady racjonalnego podejmowania decyzji finansowych oraz rozumie ich skutki K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Potrafi,wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować ryzyko kredytowe związane podmiotami funkcjonującymi gospodarce K_U01

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej

Ćwiczenia - analiza przypadków, zadania

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów definicji ryzyka kredytowego, jego rodzajów i czynników kształtujących to ryzyko. W ramach zajęć słuchacze poznają konsekwencje występowania ryzyka kredytowego oraz narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pogłębiona wiedza z zakresu bankowości

Student identyfikuje ryzyko występujące w instytucjach kredytowych

Pełny opis:

I. Charakterystyka ryzyka kredytowego W1

1.1. Definicja ryzyka

1.2. Ryzyko a niepewność

1.3. Klasyfikacja ryzyka

II. Ryzyko kredytowe W1, U1

2.1. Rodzaje ryzyka kredytowego

2.2. Czynniki kształtujące ryzyko kredytowe

2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego

2.4. Ryzyko kredytowe a inne rodzaje ryzyka

III. Zarządzanie ryzykiem W1, U1

3.1. Credit scoring

3.2. Metody oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych

IV Transfer ryzyka kredytowego W1

Na ćwiczeniach realizowany jest ten sam zakres materiału co na wykładzie. Na wykładzie przedstawiana jest teoria, na ćwiczeniach praktyczne wykorzystanie zdobytej na wykładzie wiedzy.

Literatura:

A. Huterska, Kredytowe instrumenty w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu.pl, Warszawa 2010

M. Nowak, Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego,. Poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE, Poznań 2002

W. L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość : podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2011

A. Matuszczyk, Credit scoring, CeDeWu, Warszawa 2008

Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S, T

Metody i kryteria oceniania:

Wykład -egzamin pisemny W1 "+++" w pełnym stopniu.

Ćwiczenia - kolokwium U "+++" w pełnym stopniu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+"częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.