Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-EvM-KoSp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. Event Management i PR
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z psychologii ogólnej i psychologii społecznej

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do wykładów - 30 godz.

Esej na temat wybranego zjawiska komunikacji społecznej - 10 godz.

Razem 70 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawowe definicje pojęć oraz teorie psychologii społecznej (co to jest psychologia społeczna, wpływ i teorie wywierania wpływu społecznego, modele komunikacji, komunikacja werbalna (aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, zadawanie pytań, informowanie, konfrontowanie, interpretowanie) i niewerbalna (głos, gesty, postawy, mimika, proksemika i emblematy kulturowe), atrybucje, efekt anielski i diabelski, konformizm, makiawelizm, postawy i techniki zmiany postaw, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; dysonans poznawczy, procesy grupowe, atrakcyjność interpersonalna, bariery komunikacyjne)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie udzielić informacji zwrotnej/ komunikat "ja", stosuje zasady aktywnego słuchania i otwartości w rozmowie z drugą osobą, umie regulować dystans i rozpoznawać granice własne i innych, potrafi werbalnie i niewerbalnie zachęcić rozmówcę do kontynuowania rozmowy, umie przekonać rozmówcę do zmiany w wybranym zakresie, potrafi dopasować komunikat do danego stanu Ja, potrafi adekwatnie wyrażać emocje i myśli w procesie komunikacyjnym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada postawę "Ja jestem OK i Ty jesteś OK", akceptuje siebie i innych w procesie komunikacyjnym, z szacunkiem i uznaniem odnosi się do innych osób, odróżnia

Metody dydaktyczne:

prezentacja, wykład, psychodrama, analiza

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest teoretyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej i (przypomnienie) podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych, zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest teoretyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej i (przypomnienie) podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych, zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D, Akert R.M, Psychologia społeczna, Wyd. Zyski i S-ka, Poznań 2012, s. 29-47, 73-311

Buksak L., Szkoła mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy, Wyd. Helios, Gliwice 2019

McKay M., Davis M., Faning P.,Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP 2013

Mruk H., Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 191-212, 239-256,282-300,335-349;

Ubertowski A., Psychologia biznesu, Wyd. FA-art Katowice, 2010

Wróblewski J., Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi, Wyd. WSP, Warszawa 1997

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte:

100-85%poprawnych odpowiedzi- bdb

84-75%poprawnych odpowiedzi-db plus

74-65%poprawnych odpowiedzi -db

64-55%poprawnych odpowiedzi-dst plus

54-51%poprawnych odpowiedzi - dst

50 i mniej % poprawnych odpowiedzi - ndst

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Chylewska-Barakat
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Chylewska-Barakat
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.