Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z
1100-12-Z21-EvM-APE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli na zaznajomienie się z podstawowymi regulacjami prawnymi związanymi z projektowaniem wydarzeń (sportowych, kulturalnych, turystycznych, naukowych, biznesowych), w tym będzie wiedział jakie dokumenty należy przygotować w procesie realizacji konkretnego wydarzenia

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NM-BaMwP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu badań marketingowych zdobytych w trakcie dotychczasowego procesu dydaktycznego, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania i realizacji badań marketingowych sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-BadOp brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podstawom optymalizacji decyzji zarządczych różnych szczebli i podsystemów organizacji. Student kwantyfikuje problemy decyzyjne oraz stosuje ilościowe narzędzia optymalizacji decyzji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IB-BaDan brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone modelowaniu relacyjnych baz danych, podstawom standardowego języka baz danych SQL oraz narzędziom wspomagającym tworzenie aplikacji bazodanowych. Większość zajęć jest prowadzonych w oparciu o środowisko serwera baz danych Oracle, jednak często pojawiają się odniesienia do rozwiązań przyjętych w Microsoft Access.

Student wybiera odpowiednie technologie informatyczne do rozwiązywania konkretnych problemów

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-DeMeL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot charakteryzuje problemy decyzyjne stojące przed menedżerami logistyki w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przedstawia metody ich rozwiązywania.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-DoULo brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień odnoszących się do aspektów obejmujących usługi logistyczne w szczególności przedsiębiorstw realizujących obsługę logistyczną współczesnych łańcuchów i sieci dostaw.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-EtwZA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl dydaktyczny "Etyki w zarządzaniu" stanowi próbę odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla grup zagadnień z zakresu etyki i zarządzania w biznesie. Zbudowany jest on na trzech filarach zagadnień, stanowiących jednocześnie wzajemnie uzupełniające się części kursu: 1. Wprowadzenie do etyki, jej specyfiki i swoistości metodologicznej i problemowej; 2. Tradycja filozoficzno-etyczna i jej rola dla tożsamości człowieka XXI wieku i rozumienia współczesnego świata w kontekście praktyki moralnej związanej z zarządzaniem organizacją biznesową i zasobami ludzkimi; 3. Szczegółowe aplikacje problematyki etycznej do biznesu i zarządzania.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-GoNie brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców nieruchomości. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-InfLo brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej poszczególnych elementów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstw oraz infrastruktury transportowej. Zapoznanie studentów ze stosowanymi w logistyce opakowaniami, ich oznakowywaniem jako jednostek transportowych i logistycznych a także stosowanymi rozwiązaniami w zakresie przeładunków. Znaczenie infrastruktury informacyjnej i informatycznej.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-ITwTr brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć i przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach zastosowania różnorodnych technologii, które mogą wspomóc procesy transportowe realizowane w łańcuchach dostaw. Wiedza nabyta przez studentów ma być szerokim spektrum technik i rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w dedykowanych rozwiązaniach informatycznych i telematycznych przedsiębiorstw transportowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-KNwZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-EvM-KoSp brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest teoretyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej i (przypomnienie) podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych, zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-KwPM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie pakietu umiejętności komunikacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną każdego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań relacji pracowniczych oraz funkcji i roli menadżera.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-LaZaSt brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-MAwHR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przygotowaniem i aktywnym udziałem w dyskusji nad wyzwaniami w obszarze HRM przy wykorzystaniu map argumentacji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-MeLS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią lean sturtup

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NM-NKoZM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy związanej z różnymi, nowoczesnymi koncepcjami w ramach zarządzania marketingowego organizacją. Są to m.in. takie koncepcje jak: marketing społeczny, marketing społecznie odpowiedzialny, marketing społecznie zaangażowany, zielony marketing, marketing relacji, marketing wartości, marketing zrównoważony, marketing doświadczeń, marketing holistyczny, marketing 3.0, marketing personalny/wewnętrzny, marketing wirusowy, marketing partyzancki, marketing internetowy.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-OCPT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką odnoszącą do istoty obsługi celnej w przepływie zasobów (w tym obowiązujących norm prawnych stosowanych w praktyce gospodarczej).

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-OcPrI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IN-PPFRN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw prawnych funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa rzeczowego i zobowiązań przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-PPnRP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków pracy, podstawami polityki zatrudnienia i interwencji państwa na rynku pracy

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-PrGo brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień dotyczących spółek cywilnych i handlowych

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-ProPe brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu dotyczy przebiegu podstawowych procesów personalnych w organizacjach (z wyłączeniem systemu motywowania), ich instrumentów i uwarunkowań.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-Prz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki).

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-PsyZa brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci, którzy pomyślnie ukończą ten kurs zrozumieją wiele czynników determinujących ludzkie zachowania w organizacji, zdobędą podstawową wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów wywierania wpływu, zarządzania grupą i psychologii podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-RachZa brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności umożliwiającej rozpoznawanie i stosowanie zasad oraz metod racjonalizowania decyzji w biznesie, w szczególności umożliwiających: klasyfikacje kosztów i ich szacowanie dla celów decyzyjnych, analizę progu rentowności i wrażliwości zysku, podejmowanie decyzji cenowych i inwestycyjnych oraz wycenę transferów w podmiotach.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-0-SemMgr brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-NZP-StUp brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-LB-SyWsL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poruszane zagadnienia:

Istota i przedmiot wsparcia logistycznego, zakres logistyki zaopatrzenia, decyzje związane z logistyką wewnętrzną (produkcji), elementy logistyki dystrybucji, popyt w logistyce, optymalizacja decyzji związanych z zapasami, ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy, logistyczny rachunek kosztów

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-IB-TwAIn brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II stopnia na kierunku , specjalność Informatyka w Biznesie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami używanymi przy tworzeniu aplikacji internetowych oraz samodzielne wykorzystanie tych technologii do tworzenia prostych aplikacji internetowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)