Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prowadzenia audytu wewn. w sektorze fin.publ. (organizacja syst.audytu wewn., standardy audytu, karta audytu, kodeks etyki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-PodProwAudytu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Podstawy prowadzenia audytu wewn. w sektorze fin.publ. (organizacja syst.audytu wewn., standardy audytu, karta audytu, kodeks etyki)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ukończone studia wyższe

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01; EK_W02; EK_W03; EK_W04; EK_W05; EK_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01; EK_U02; EK_U03; EK_U04; EK_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja w grupie, zadania do samodzielnego wykonania, case study

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Definicja audytu wewnętrznego i geneza jego powstania w Polsce, Podstawy prawne, przyczyny opracowania Kodeksu Etyki i zakres jego obowiązywania, elementy Kodeksu Etyki, pojęcie, podstawy prawne i zakres obowiązywania Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, rodzaje standardów i ich przegląd, Karta audytu- pojęcie, kogo dotyczy, cel opracowania, zawartość, Program zapewnienia i poprawy jakości audytu, oceny zewnętrzne i wewnętrzne- samoocena, kwalifikacje audytora wewnętrznego, kto może być audytorem, podległość audytu w jednostce, prawa i obowiązki audytora wewnętrznego, obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp, planowanie i sprawozdawczość, rodzaje zadań audytowych, informacja publiczna w zakresie audytu wewnętrznego, dokumentacja audytowa, analiza ryzyka, cykl audytu

Pełny opis:

Definicja audytu wewnętrznego i geneza jego powstania w Polsce, Podstawy prawne, przyczyny opracowania Kodeksu Etyki i zakres jego obowiązywania, elementy Kodeksu Etyki, pojęcie, podstawy prawne i zakres obowiązywania Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, rodzaje standardów i ich przegląd, Karta audytu- pojęcie, kogo dotyczy, cel opracowania, zawartość, Program zapewnienia i poprawy jakości audytu, oceny zewnętrzne i wewnętrzne- samoocena, kwalifikacje audytora wewnętrznego, kto może być audytorem, podległość audytu w jednostce, prawa i obowiązki audytora wewnętrznego, obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp, planowanie i sprawozdawczość, rodzaje zadań audytowych, informacja publiczna w zakresie audytu wewnętrznego, dokumentacja audytowa, analiza ryzyka

Literatura:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ze.zm.;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji i wynikach tego audytu ( Dz.U.poz.1480);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu( Dz.U z 2017 r poz.296);

Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych- komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016.rDz.Urz. Min. Rozwoju i Finansów, poz.28. ;

Komunikat w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego ( Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. poz.220);

Metody i kryteria oceniania:

analiza przykładów podczas zajęć, egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Barbara Różańska-Kiziuk
Prowadzący grup: Barbara Różańska-Kiziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Różańska-Kiziuk, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Barbara Różańska-Kiziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sokalska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sokalska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.