Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagadnienia bezpieczeństwa zbiorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-E.ZB-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia bezpieczeństwa zbiorów
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz posiędzie znajomość najczęstszych zagrożeń i zniszczeń zbiorów muzealnych oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa w muzeach

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz posiędzie umiejętność błyskawicznego reagowania na zagrożenia muzealiów i innego rodzaju zbiorów muzealnych w zakresie: katastrof losowych spowodowanych działalnością czynników wyższych, zniszczeń i zagrożeń spowodowanych, brakiem kultury zwiedzających, ich złą wolą, niekompetencją, kradzieży z włamaniem, powodzi, pożaru, itp.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Słuchacz posiędzie umiejętność współdziałania z organami władz (policja, służby specjalne, straż pożarna) w zakresie usuwania powstałych zniszczeń i zagrożeń.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu analizowane są problemy oceny warunków przechowywania obiektów pod kątem ich bezpieczeństwa, umiejętność prawidłowego projektowania warunków optymalnych dla określonego typu obiektów, przewidywania form zabezpieczeń na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych oraz rozdziału zadań między podmioty potencjalnie odpowiedzialne za proces ochrony dziedzictwa.

Pełny opis:

W szczegółowy sposób zaprezentowane i poddane gruntownej analizie, wraz z odwołaniem się do licznych przykładów w zakresie muzealnictwa krajowego i zagranicznego (Niemcy, USA, Hiszpania, Francja w ograniczonym zakresie, Włochy, Portugalia):

- Rola właściciela w codziennym dbaniu o zabytki i eksponaty o charakterze artystycznym i historycznym w muzeach (w warunkach ekspozycji oraz magazynowania)

- Plany działań profilaktycznych na różnych poziomach, "disaster planning" - tworzenie procedur na wypadek katastrof

- Nowoczesne systemy poprawiania bezpieczeństwa w muzeach a tradycyjne metody

Wykłady prezentują najczęstsze zagrożenia i zniszczenia w zakresie zbiorów muzealnych oraz zasady zapewniania bezpieczeństwa w muzeach, umiejętność natychmiastowego reagowania na zagrożenia zbiorów muzealnych wobec katastrof losowych spowodowanych działalnością czynników wyższych, zniszczeń i zagrożeń spowodowanych, brakiem kultury zwiedzających, ich złą wolą, niekompetencją, kradzieży z włamaniem, powodzi, pożaru, itp. A także zaprezentowane zostaną zasady współdziałania z organami władz (policja, służby specjalne, straż pożarna) w zakresie usuwania powstałych zniszczeń i zagrożeń

Literatura:

Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J. - Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych. Wyd. OOZP Warszawa 2005

Konserwacja zapobiegawcza w muzeach - pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej, wyd. KOBiDZ, Warszawa 2007, s. 127 – 154;

Kunst in Sicherheit. Passive und Aktive Klimatiesierung. Restauro nr 4/2007 s. 217 – 219;

Rouba B. J. – Zasady konserwatorskie a zabytki techniki [w:] PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW, IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8 – 9 października 2010; Szreniawa 2011, s. 62 – 71;

Rouba B. J. - Badanie osłon odwroci obrazów malowanych na płótnie, Ochrona Zabytków 1990 z.2 s. 66 - 79

Rouba B. J. – Ruiny, mury a zagadnienie integralności technicznej [w:] Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2010 s. 155-173

Metody i kryteria oceniania:

ocena na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Bogumiła Rouba, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Bogumiła Rouba, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Bogumiła Rouba, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Krzysztof Sałaciński, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Krzysztof Sałaciński, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Krzysztof Sałaciński, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)