Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
1402-G.ZM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć przeprowadzanych w ramach przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze standaryzacją digitalizacji w muzeach, zarządzaniem zasobów elektronicznych, ewidencjonowanie, opracowaniem i zarządzaniem muzealiami za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych, zarządzaniem zbiorami w aspekcie: ewidencji, inwentaryzacji, opracowania naukowego, opieki konserwatorskiej, kontroli magazynowania i ruchu, itp.

Strona przedmiotu
1402-F.PKZ-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach bloku wykładów przedstawiane są nowoczesne metody badań dzieł sztuki, zasady interpretacji wyników badań i przekładania ich na decyzje konserwatorskie - odnoszące się zarówno do działań z obszaru zachowawczej konserwacji aktywnej, jak i konserwacji zapobiegawczej (profilaktyki). Jednym z planowanych efektów jest uzyskanie przez słuchaczy umiejętności określania badań koniecznych do oceny stanu i jakości zbiorów oraz oceny potrzeb konserwatorskich

Strona przedmiotu
1402-C.PrM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie słuchaczy z podstawowym korpusem aktów prawnych, niezbędnych w zarządzaniu muzeum, jego kolekcjami, w kontakcie z przedmiotami muzealnymi, ich twórcami, właścicielami, dysponentami i odbiorcami

Strona przedmiotu
1402-D.PkM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl bogato ilustrowanych wykładów z analizą przykładów związków przyczynowo-skutkowych między określonymi warunkami i formami opieki a przebiegiem procesów niszczenia różnego typu zabytków – od zbiorów muzealnych do zabytkowej budowli muzealnej. Cykl przybliża słuchaczom wiedzę o nowoczesnych formach ochrony i możliwościach zapobiegania lub przynajmniej spowalniania procesów niszczenia zachodzących pod wpływem określonych czynników działających z otoczenia.

Strona przedmiotu
1402-F.WWW-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie teoretyczne i praktyczne słuchaczy z nowoczesnymi mediami do zastosowania w pracy muzeum. Obiektem analizy i ćwiczeń będzie muzealna strona WWW i zarządzanie jej treścią oraz następujące zagadnienia:

- Internet jako źródło informacji: fachowe (muzealne, konserwatorskie,

antykwaryczne, naukowe) bazy danych, bibliografie, itd.

- narzędzia społecznościowe w muzeum

Strona przedmiotu
1402-A.TM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy o muzeum, muzealnictwie i dziedzictwie kultury, jako szczególnym obszarze aktywności intelektualnej człowieka uwarunkowanym historycznie i cywilizacyjnie; zgodnie z profilem studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK szczególnie zaakcentowana jest problematyka muzeum artystycznego i artystyczno-historycznego

Strona przedmiotu
1402-B.FM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje węzłowe problemy funkcjonowania muzeów w aspekcie jego organizacji wewnętrznej oraz jego funkcji społecznych. W zakres ten wchodzi przede wszystkim określenie misji muzeum, zarządzanie instytucją muzealną, dalej zagadnienia pozyskiwania muzealiów, problematyka organizacji ekspozycji jako formy unaocznienia zbiorów i prezentacji określonych treści, dalej konieczności prowadzenia działalności promocyjnej, marketingowej i kontaktu ze społeczeństwem, aktywnego pozyskiwania odbiorców, także ze środowisk wykluczonych

Strona przedmiotu
1402-E.ZB-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu analizowane są problemy oceny warunków przechowywania obiektów pod kątem ich bezpieczeństwa, umiejętność prawidłowego projektowania warunków optymalnych dla określonego typu obiektów, przewidywania form zabezpieczeń na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych oraz rozdziału zadań między podmioty potencjalnie odpowiedzialne za proces ochrony dziedzictwa.

Strona przedmiotu
1402-I.ZEM-M-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w problematykę budowania strategii ekspozycyjnych oraz prezentacji dzieł, w tym szczególnie wykorzystania potencjału nowych mediów, (w przypadku dzieł kreowanych w technologiach cyfrowych i dedykowanych wirtualnym środowiskom). Punkt wyjścia stanowią tu ramy teoretyczne definiowania sztuki w sytuacji ekspozycji oraz w realiach rzeczywistości wirtualnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)