Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia kopii malarstwa średniowiecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKMŚ-4Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Pracownia kopii malarstwa średniowiecznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w dziedzinie technologii i technik malarstwa średniowiecznego – przygotowywania podobrazia, zaprawy, technik pozłotniczych, przenoszenia rysunku i opracowania warstwy malarskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe:45

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek i wybór odpowiednich materiałów do zajęć (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, czytanie literatury:30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie pracy na zaliczenie wraz dokumentacją):30


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05-posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02,XJA-W02

K_W09 -posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych AJA_W04

K_w10 -posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego AJA_W05

K_W11- zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznych AJA_W06
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych.AJA_U02, XJA_U02

K_U07 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki zabytków. XJA_U05

K_U10rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. AJA_U08

K_U15potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku. AJA_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji. AJA_K01,HJA_K01,

K_K04 świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich HJA_K02


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Pełny opis:

Na zajęciach studenci wykonują kopię fragmentu obrazu średniowiecznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.Obraz wykonywany jest w technice jak najbardziej zbliżonej do oryginału.Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w pracowni na uczelni.Do kopii student załącza dokumentację, która zawiera opis techniki oryginału wykonany na podstawie analizy wizualnej oraz szczegóły technicznego opracowania kopii wraz z fotografiami obrazującymi etapy prac wg obowiązującego schematu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Flik, J., Kruszelnicka, J., Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu, katalog, Toruń 1968.

2. Dobrzeniecki, T., Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

3. Ziomecka, A., Śląskie malarstwo gotyckie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986.

4. Karty inwentarzowe Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, ODK Warszawa 1981

6. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

7. W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983

8. J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

9. J.Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

10. Malarstwo niemieckie do 1600, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.

11.Gosieniecka A., Malarstwo gdańskie XVI i XVII w. Katalog wystawy, Gdańsk 1967.

12. Steinborn B., Malarstwo śląskie 1520-1620, Katalog wystawy, Wrocłąw 1966,

13. Ziomecka A., Malarstwo śląskie z przełomu XV na XVI w. w zbiorach wrocławskich, Wrocław 1962.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wykonanej kopii malarskiej wraz z dokumentacją opisująca sposób wykonania kopii wg schematu, aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Pełny opis:

Na zajęciach studenci wykonują kopię fragmentu obrazu średniowiecznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.Obraz wykonywany jest w technice jak najbardziej zbliżonej do oryginału.Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w pracowni na uczelni.Do kopii student załącza dokumentację, która zawiera opis techniki oryginału wykonany na podstawie analizy wizualnej oraz szczegóły technicznego opracowania kopii wraz z fotografiami obrazującymi etapy prac wg obowiązującego schematu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. Flik, J., Kruszelnicka, J., Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu, katalog, Toruń 1968.

2. Dobrzeniecki, T., Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

3. Ziomecka, A., Śląskie malarstwo gotyckie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986.

4. Karty inwentarzowe Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, ODK Warszawa 1981

6. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

7. W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983

8. J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

9. J.Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

10. Malarstwo niemieckie do 1600, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.

11.Gosieniecka A., Malarstwo gdańskie XVI i XVII w. Katalog wystawy, Gdańsk 1967.

12. Steinborn B., Malarstwo śląskie 1520-1620, Katalog wystawy, Wrocław 1966.

13. Ziomecka A., Malarstwo śląskie z przełomu XV na XVI w. w zbiorach wrocławskich, Wrocław 1962.

Literatura uzupełniająca:

Literatura źródłowa na temat kopiowanego dzieła sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Pełny opis:

Na zajęciach studenci wykonują kopię fragmentu obrazu średniowiecznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.Obraz wykonywany jest w technice jak najbardziej zbliżonej do oryginału.Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w pracowni na uczelni.Do kopii student załącza dokumentację, która zawiera opis techniki oryginału wykonany na podstawie analizy wizualnej oraz szczegóły technicznego opracowania kopii wraz z fotografiami obrazującymi etapy prac wg obowiązującego schematu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. Flik, J., Kruszelnicka, J., Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu, katalog, Toruń 1968.

2. Dobrzeniecki, T., Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

3. Ziomecka, A., Śląskie malarstwo gotyckie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986.

4. Karty inwentarzowe Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, ODK Warszawa 1981

6. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

7. W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983

8. J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

9. J.Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

10. Malarstwo niemieckie do 1600, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.

11.Gosieniecka A., Malarstwo gdańskie XVI i XVII w. Katalog wystawy, Gdańsk 1967.

12. Steinborn B., Malarstwo śląskie 1520-1620, Katalog wystawy, Wrocław 1966.

13. Ziomecka A., Malarstwo śląskie z przełomu XV na XVI w. w zbiorach wrocławskich, Wrocław 1962.

Literatura uzupełniająca:

Literatura źródłowa na temat kopiowanego dzieła sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Pełny opis:

Na zajęciach studenci wykonują kopię fragmentu obrazu średniowiecznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.Obraz wykonywany jest w technice jak najbardziej zbliżonej do oryginału.Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w pracowni na uczelni.Do kopii student załącza dokumentację, która zawiera opis techniki oryginału wykonany na podstawie analizy wizualnej oraz szczegóły technicznego opracowania kopii wraz z fotografiami obrazującymi etapy prac wg obowiązującego schematu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. Flik, J., Kruszelnicka, J., Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu, katalog, Toruń 1968.

2. Dobrzeniecki, T., Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

3. Ziomecka, A., Śląskie malarstwo gotyckie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986.

4. Karty inwentarzowe Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, ODK Warszawa 1981

6. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

7. W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983

8. J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

9. J.Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

10. Malarstwo niemieckie do 1600, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.

11.Gosieniecka A., Malarstwo gdańskie XVI i XVII w. Katalog wystawy, Gdańsk 1967.

12. Steinborn B., Malarstwo śląskie 1520-1620, Katalog wystawy, Wrocław 1966.

13. Ziomecka A., Malarstwo śląskie z przełomu XV na XVI w. w zbiorach wrocławskich, Wrocław 1962.

Literatura uzupełniająca:

Literatura źródłowa na temat kopiowanego dzieła sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego, nabycie umiejętności malowania oraz wykonania pozłoty według tradycyjnych zasad

Pełny opis:

Na zajęciach studenci wykonują kopię fragmentu obrazu średniowiecznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.Obraz wykonywany jest w technice jak najbardziej zbliżonej do oryginału.Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz w pracowni na uczelni.Do kopii student załącza dokumentację, która zawiera opis techniki oryginału wykonany na podstawie analizy wizualnej oraz szczegóły technicznego opracowania kopii wraz z fotografiami obrazującymi etapy prac wg obowiązującego schematu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. Flik, J., Kruszelnicka, J., Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu, katalog, Toruń 1968.

2. Dobrzeniecki, T., Malarstwo tablicowe, katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

3. Ziomecka, A., Śląskie malarstwo gotyckie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1986.

4. Karty inwentarzowe Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, ODK Warszawa 1981

6. W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

7. W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983

8. J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

9. J.Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

10. Malarstwo niemieckie do 1600, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.

11.Gosieniecka A., Malarstwo gdańskie XVI i XVII w. Katalog wystawy, Gdańsk 1967.

12. Steinborn B., Malarstwo śląskie 1520-1620, Katalog wystawy, Wrocław 1966.

13. Ziomecka A., Malarstwo śląskie z przełomu XV na XVI w. w zbiorach wrocławskich, Wrocław 1962.

Literatura uzupełniająca:

Literatura źródłowa na temat kopiowanego dzieła sztuki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.