Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Academic Skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Skills
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie B2.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Students know basic academic vocabulary.

Students know basic rules of academic debate and principles of academic writing and speaking.

Students know basic analytical methods helpful in academic work (such as SWOT and analysis of competing hypotheses).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Students can effectively communicate academic content – both orally and in writing.

Students are able to produce a range of written texts meeting basic academic standards (including references, bibliography and proper genre and vocabulary).

Students are able to use basic IT tools such as reference managers (Zotero, Citavi, Mendeley etc.), basic speech recognition tools, and mind maps.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Students effectively collaborate in groups, actively engage in group discussion and other teamwork.

Students know how to use tools for remote learning, such as teleconferencing, showing proper netiquette.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lecture with presentation

decision game

Oxford debate

oral presentation

discussion

interactive teamwork methods (world cafe, etc.)

analytical methods (Anaysis of Competing Hypotheses, SWOT etc).

feedback on written assignments

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- oxfordzka
- projektu
- referatu
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to improve students’ English language skills in the academic environment. This will involve learning and practicing listening, writing and speaking skills, using a range of interactive methods. Students will also be offered practical training in using basic IT tools useful especially for social science students and academics (including speech recognition tools, online translation tools, tools for managing bibliography, references and organizing personal library etc).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures (1-10)

1. Course outline. Placement test and team work to assess students’ level of English

2. Main sociological concepts and terminology

3. Identifying sources and conducting bibliographic research

4. Academic databases and how to use them

5. Basic IT skills for social science students

6. Synthesizing and critically analysing information

7. Writing and listening skills: an introduction

8. Public speaking: basic principles

9. Effective oral communication and presentation skills

10. Discussion skills: introduction to Oxford debate

Seminars: topics (1-15)

1. Introduction and ice-breaking session. Course outline

2. Source critique and referencing

3. Information gathering in practice (Google operators); using academic databases (EBSCO, Google Scholar, Academia, Researchgate)

4. Basic IT skills for social science students: practical exercise in speech recognition tools, creation of mind maps and graphs, reference managers and paper organizers (Mendeley/Zotero)

5. Basic analytical methods (SWOT, brainstorming, mind maps etc)

6. Academic writing (practical exercises: academic abstract, bio, CV, application letter, research reports)

7. Public speaking: student presentations (2-3 classes) including video-recording

8. Discussion skills: a discussion game (Playdecide)

9. Oxford debate

10. Summary and wrap-up

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student performance is graded. The final grade will be the mean grade from various tasks (essays and other pieces of writing, as well as shorter tests on vocabulary, oral presentation and team work.

Each student will write/prepare a number of written texts, including: email, abstract, report, mini-essay, letter of application, curriculum vitae, as well as on oral presentation (accompanied with a Power Point presentation). Each piece (as well as active participation in other activities, such as Oxford debate and decision game) will be graded using standard scale (2-5). The final grade will be the mean from all grades obtained.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Stanisław Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to improve students’ English language skills in the academic environment. This will involve learning and practicing listening, writing and speaking skills, using a range of interactive methods. Students will also be offered practical training in using basic IT tools useful especially for social science students and academics (including speech recognition tools, online translation tools, tools for managing bibliography, references and organizing personal library etc).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures (1-10)

1. Course outline. Placement test and team work to assess students’ level of English

2. Main sociological concepts and terminology

3. Identifying sources and conducting bibliographic research

4. Academic databases and how to use them

5. Basic IT skills for social science students

6. Synthesizing and critically analysing information

7. Writing and listening skills: an introduction

8. Public speaking: basic principles

9. Effective oral communication and presentation skills

10. Discussion skills: introduction to Oxford debate

Seminars: topics (1-15)

1. Introduction and ice-breaking session. Course outline

2. Source critique and referencing

3. Information gathering in practice (Google operators); using academic databases (EBSCO, Google Scholar, Academia, Researchgate)

4. Basic IT skills for social science students: practical exercise in speech recognition tools, creation of mind maps and graphs, reference managers and paper organizers (Mendeley/Zotero)

5. Basic analytical methods (SWOT, brainstorming, mind maps etc)

6. Academic writing (practical exercises: academic abstract, bio, CV, application letter, research reports)

7. Public speaking: student presentations (2-3 classes) including video-recording

8. Discussion skills: a discussion game (Playdecide)

9. Oxford debate

10. Summary and wrap-up

Uwagi: (tylko po angielsku)

Student performance is graded. The final grade will be the mean grade from various tasks (essays and other pieces of writing, as well as shorter tests on vocabulary, oral presentation and team work.

Each student will write/prepare a number of written texts, including: email, abstract, report, mini-essay, letter of application, curriculum vitae, as well as on oral presentation (accompanied with a Power Point presentation). Each piece (as well as active participation in other activities, such as Oxford debate and decision game) will be graded using standard scale (2-5). The final grade will be the mean from all grades obtained.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Stanisław Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to improve students’ English language skills in the academic environment. This will involve learning and practicing listening, writing and speaking skills, using a range of interactive methods. Students will also be offered practical training in using basic IT tools useful especially for social science students and academics (including speech recognition tools, online translation tools, tools for managing bibliography, references and organizing personal library etc).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures (1-10)

1. Course outline. Placement test and team work to assess students’ level of English

2. Main sociological concepts and terminology

3. Identifying sources and conducting bibliographic research

4. Academic databases and how to use them

5. Basic IT skills for social science students

6. Synthesizing and critically analysing information

7. Writing and listening skills: an introduction

8. Public speaking: basic principles

9. Effective oral communication and presentation skills

10. Discussion skills: introduction to Oxford debate

Seminars: topics (1-15)

1. Introduction and ice-breaking session. Course outline

2. Source critique and referencing

3. Information gathering in practice (Google operators); using academic databases (EBSCO, Google Scholar, Academia, Researchgate)

4. Basic IT skills for social science students: practical exercise in speech recognition tools, creation of mind maps and graphs, reference managers and paper organizers (Mendeley/Zotero)

5. Basic analytical methods (SWOT, brainstorming, mind maps etc)

6. Academic writing (practical exercises: academic abstract, bio, CV, application letter, research reports)

7. Public speaking: student presentations (2-3 classes) including video-recording

8. Discussion skills: a discussion game (Playdecide)

9. Oxford debate

10. Summary and wrap-up

Uwagi: (tylko po angielsku)

Student performance is graded. The final grade will be the mean grade from various tasks (essays and other pieces of writing, as well as shorter tests on vocabulary, oral presentation and team work.

Each student will write/prepare a number of written texts, including: email, abstract, report, mini-essay, letter of application, curriculum vitae, as well as on oral presentation (accompanied with a Power Point presentation). Each piece (as well as active participation in other activities, such as Oxford debate and decision game) will be graded using standard scale (2-5). The final grade will be the mean from all grades obtained.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Burdziej
Prowadzący grup: Stanisław Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to improve students’ English language skills in the academic environment. This will involve learning and practicing listening, writing and speaking skills, using a range of interactive methods. Students will also be offered practical training in using basic IT tools useful especially for social science students and academics (including speech recognition tools, online translation tools, tools for managing bibliography, references and organizing personal library etc).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures (1-10)

1. Course outline. Placement test and team work to assess students’ level of English

2. Main sociological concepts and terminology

3. Identifying sources and conducting bibliographic research

4. Academic databases and how to use them

5. Basic IT skills for social science students

6. Synthesizing and critically analysing information

7. Writing and listening skills: an introduction

8. Public speaking: basic principles

9. Effective oral communication and presentation skills

10. Discussion skills: introduction to Oxford debate

Seminars: topics (1-15)

1. Introduction and ice-breaking session. Course outline

2. Source critique and referencing

3. Information gathering in practice (Google operators); using academic databases (EBSCO, Google Scholar, Academia, Researchgate)

4. Basic IT skills for social science students: practical exercise in speech recognition tools, creation of mind maps and graphs, reference managers and paper organizers (Mendeley/Zotero)

5. Basic analytical methods (SWOT, brainstorming, mind maps etc)

6. Academic writing (practical exercises: academic abstract, bio, CV, application letter, research reports)

7. Public speaking: student presentations (2-3 classes) including video-recording

8. Discussion skills: a discussion game (Playdecide)

9. Oxford debate

10. Summary and wrap-up

Uwagi: (tylko po angielsku)

Student performance is graded. The final grade will be the mean grade from various tasks (essays and other pieces of writing, as well as shorter tests on vocabulary, oral presentation and team work.

Each student will write/prepare a number of written texts, including: email, abstract, report, mini-essay, letter of application, curriculum vitae, as well as on oral presentation (accompanied with a Power Point presentation). Each piece (as well as active participation in other activities, such as Oxford debate and decision game) will be graded using standard scale (2-5). The final grade will be the mean from all grades obtained.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)