Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

American society in the spotlight

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-ASS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American society in the spotlight
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

participation in seminar – 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for seminar - 15 hrs

- reading literature - 30 hrs

- project – 10 hrs

- consultations with the lecturer – 10 hrs


Altogether:

95 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student has basic and structured knowledge of sociological theories, as well as concepts and terms related to modern American society.

W2: He/she is familiar with social phenomena taking place in contemporary USA and understands their courses.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student has the ability to conduct research through an analysis of works of various authors as well as desk research and data search.

U2: Based on acquired knowledge, he/she can orally present and explain social phenomena in contemporary USA, while using proper terminology, professional presentation skills and techniques.

U3: Student demonstrates developed reading comprehension, listening and speaking skills in English in the field of social studies.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student understands the importance of social bonds.

K2: He/she is sensitive to social exclusion, bearing in mind its consequences.

K3: Student is well prepared to critically acquire new knowledge in the field of social sciences and understands its importance.

K4: He/she can communicate and cooperate in a group.


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

participatory lecture, narration, discussion.


Exploratory teaching methods:

Brainstorming, case study, problem-solving, project work.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

This course focuses on major changes the American society has undergone in the last 20 years. Students will examine various phenomena taking place in that time by searching for their reasons, analyzing the processes and examining their consequences.

Pełny opis:

This course focuses on major changes the American society has undergone in the last 20 years. Students will examine various phenomena taking place in this period by searching for their reasons, analyzing the processes and examining their consequences.

This course offers a chance to jointly perform and discuss a multidimentional analysis of the contemporary American society, exploring various spheres of its daily life.

Students will explore the society through a lens of various issues like poverty, welfare and social security, healthcare and its challenges, education, energy policy and environmental protection, religion and values, immigration as well as political preferences and presidential elections.

Literatura:

Various readings will be assigned to students throughout the semester. Most of them will include short papers, professional articles, or book chapters.

They include, but are not limited to fragments of:

Desmond M. “Evicted”

DiMaggio P. “The myth of culture war”

Waldron T., Roberts B., Reamer A., “Working hard, falling short. America’s Working Families and the Pursuit of Economic Security”

Hochshild A.R. “Strangers in their own land. Anger and Mourning of the American Right”

Phillips K. “American Dynasty”

Woodward B. “Bush at War”

Woodward B. “Fear”

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- project presentation 30%

- activity in class 40%

- preparation 30%

Assessment criteria:

The final grade will be composed of three sections: a group project presented in class; activity during class assignments and discussions; preparation for class evaluated based on pop quizzes during chosen meetings.

fail: 0-60%

satisfactory: 61-68%

satisfactory plus: 69-75%

good: 76-83%

good plus: 84-90%

very good: 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaworska
Prowadzący grup: Marta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)