Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

User-Centered Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-UCD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0328) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z dziennikarstwem i informacją naukową Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: User-Centered Design
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=435
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Web design basic skills.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

15 hours – lectures

5 hours – consultations


Self-study hours:

15 hours - preparation time for lestures

25 hours - project realization


Total: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: a student has knowledge in the field of websites usability

W2: a student knows websites development methods

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: a student acquires a skill in user-centered design website development

U2: a student acquires a skill in assessment of website context of use


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: a student can cooperate in websites development team

K2: a student is aware of meeting users needs in the website development process

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - a lecture

- a display

- a description

- a project method


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

User-centered design is a main subject of the course. Lectures will focus on the practical usage of selected techniques and tools witch are used in websites development process.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is designed to present a variety methods of web design. Standardization of websites development process will be discussed during classes. Usability guidelines will be presented too. Students will learn the techniques as: scenarios, persons, prototyping, usability tests. Tools for website context of use analyze (competition analysis, funcionality, users needs) will be presentend during the course.

Literatura: (tylko po angielsku)

- Pratt Andy, Nunes Jason, Interactive Design : An Introduction to the Theory and Application of User-centered Design. 2012. Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers.

- Krug Steve. 2017. Don't make me think! : a common sense approach to Web usability. Berkley: New Riders.

- Nielsen Jakob, Hoa Loranger. 2007. Prioritizing Web usability. Berkeley: New Riders.

- Kuniavsky Mike, Elizabeth Goodman, and Andrea Moed. 2012. Observing the User Experience : A Practitioner's Guide to User Research. Burlington: Morgan Kaufmann.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Active participation in lectures: W1, W2, K1

Project realization: U1, U2, K2

Assessment criteria:

- participation in the lectures – 0 to 15 points

- activities during the lectures – 0 to 30 points

- project realization – 0 to 55 points

5 – 90 points and more

4+ – 80 to 89 points

4 – 70 to 79 points

3+ – 60 points to 69 points

3 – 50 points to 59 points

2 – 49 points and less

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Marzec
Prowadzący grup: Paweł Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Marzec
Prowadzący grup: Paweł Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)