Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia współczesna anglosaska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-3-FWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia współczesna anglosaska
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Derra
Prowadzący grup: Aleksandra Derra, Jakub Krzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń są podstawowe problemy, koncepcje, nurty i konceptualizacje filozoficzne, które powstały w kręgu współczesnej (powstałe po II-giej wojnie światowej) filozofii anglojęzycznej. Dotyczyć będą one przede wszystkim problematyki podmiotu, filozofii języka oraz filozofii nauki i ich współczesnych interpretacji.

Pełny opis:

Program wykładu ze współczesnej filozofii anglosaskiej:

Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

• Wprowadzenie historyczne: Gottlob Frege i filozofia analityczna

• Filozofia języka: podstawowe pojęcia, teorie i ograniczenia

• Zwrot lingwistyczny

• Idee wczesnego Ludwiga Wittgenstein i ich wpływ na filozofię analityczną

• Poglądy późnego Wittgensteina na temat filozofii, języka oraz nauki

• Problem naturalizmu w filozofii języka: propozycja Noama Chomsky'ego

Dr Jakub Krzeski

• Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego i filozofia jako rodzaj pisarstwa (ironistka, słownik finalny, antylogocentryzm, panrelacjonizm, Bildung)

• Podstawowe idee, nurty i problemy (społecznych) studiów nad nauką i technologią

• Niewspółmierność jako problem filozoficzny (niewspółmierność koncepcji naukowych, niewspółmierność koncepcji moralnych; niewspółmierność tekstualna)

• Ciało jako problem filozoficzny, relacje człowiek-maszyna, człowiek-zwierzę (antyfundamentalizm, antylogocentryzm, antyreprezentacjonizm, antyantropocentryzm, posthumanizm)

• Od performatywności języka do performatywności płci

• Ucieleśnienie we współczesnych teoriach podmiotu poznającego (ucieleśnione, rozproszone i usytuowane poznanie, enaktywizm)

• Filozoficzna refleksja nad wpływem człowieka na ekosystem i zmianę klimatyczną (antropocen; chthulucen; kapitałocen)

Literatura:

Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014.

Braidotii Rosi, Po człowieku, Warszawa: PWN 2014, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk.

Butler Judith, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Warszawa: Wydawnictwo KP 2011, tłum. Adam Ostolski.

Frege Gottlob, Pisma semantyczne, Warszawa: PWN 1977, tłum. B. Wolniewicz.

Haraway Donna, Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, „Przegląd filozoficzno-literacki”, 1/2003, 49-87.

Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, Warszawa: PIW 1988, tłum. T. P. Krzeszowski.

Lakoff George, Johnson Mark, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books 1999.

MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa: PWN 1996, tłum. A. Chmielewski.

Moore Jason W., Kryzys ekologiczny czy ekologicznie-światowy?, Praktyka Teoretyczna 4/2014, tłum. A. W. Nowak i K. Abriszewski.

Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa: Wydawnictwo Spacja 1996.

Rorty Richard, The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method with Two Retrospective Essays, Chicago: The University of Chicago Press 1967.

van Orman Quine Willard, Dwa dogmaty empiryzmu, w: Z punktu widzenia logiki, Warszawa: Aletheia 2000, 49–77, tłum. B. Stanosz.

Van Orman Quine Willard, Słowo i przedmiot, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, tłum. C. Cieślik.

Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, tłum. B. Wolniewicz.

Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, tłum. B. Wolniewicz.

Uwagi:

Tryb i warunki egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń zostaną przedstawione na pierwszych organizacyjnych zajęciach, uzgodnione z osobami studiującymi a następnie wpisane do usosa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.