Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe: Problemy współczesnej filozofii praktycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-PWFP
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe: Problemy współczesnej filozofii praktycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak


Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza przypadku, analiza tekstów lub materiałów filmowych

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium filozoficzno-etyczne zorientowane na zagadnienia związane z czynną rolą człowieka w świecie, dotyczące problemów, jakie stanęły przed ludzkością w XX i XXI wieku

Pełny opis:

Seminarium "Współczesne problemy filozofii praktycznej" jest kursem, który rozwija obraz filozofii - a zwłaszcza jej działu, jakim jest etyka - jako dziedziny wiedzy i obszaru problemowego, który odnosi się do zmian historyczno-kulturowych XX oraz XXI w. Etyka jest subdyscypliną filozoficzną, która odpowiada na te zmiany i zagrożenia w otaczającej nas rzeczywistości, opracowując wzorce właściwego postępowania i życia. XX oraz XXI wiek to czas poważnych doświadczeń, testów i dramatów, przez które przeszła lub przechodzi ludzkość. Jest to także czas gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji i szerokiej dostępności informacji. Uczestnicy zajęć mają okazję do dyskusji o tych zjawiskach oraz ustalenia jakie jest znaczenie krytycznego myślenia filozoficznego i etycznego w unikaniu strat moralnych, błędów poznawczych i zagrożeń cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna rozwijająca jeden z omawianych podczas zajęć tematów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)