Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2402-F-S2-FKWU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozważaniami poświęconymi władzom umysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni. W oparciu o wybrane klasyczne koncepcje analizowane są różne sposoby jej ujęcia i odmienne aspekty jej przejawów. Rozważane są relacje w jakie wchodzi z pozostałymi władzami umysłowymi oraz ciałem.

Jednocześnie powstają prace zaliczeniowe poświęcone zagadnieniu wyobraźni. Temat i literatura do każdej z nich oceniany jest wspólnie. Praca jest kilkukrotnie sprawdzana. Ostateczne jej wersja musi być poprawnie napisana i sformatowana, zawierać prawidłowo sporządzoną bibliografię i przypisy.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-WFS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany temat projektu:

Co to znaczy być obywatelem?

Strona przedmiotu
2402-F-S2-EKH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone będą zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Seminarium przedmiotowe dotyczyć będzie problematyki wiązanej ze sferą transkulturową, w znacznej mierze powiązanej z zagadnieniami estetycznymi. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienia zwyczajów, sztuki i myślenia estetycznego różnych kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim: Japonii, Chin, ale także Afryki.

Tu znajduje się link do Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayI-hea-oIOuKCQoOngtTAif_krncqYEIMbvhPa3O1hY1%40thread.tacv2/1633427105094?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225b38b1c4-7462-4b30-a9e4-4a36f65a4573%22%7d>

Tu znajduje się link do moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1711

Strona przedmiotu
2402-F-S2-CZZE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przedmiotowe "Filozofia człowieka, filozofia życia, filozofia egzystencjalna" poświęcone będzie przypomnieniu i porównaniu różnych sposobów kształtowania "ram pojęciowych", w których zawierały się potoczne, powszechnie używane, ale też wysublimowane (religijnie, artystycznie, filozoficznie, naukowo) sposoby rozumienia człowieczeństwa, życia, "egzystencji" (to ostatnie pojęcie w dużym stopniu przeorganizowało filozofię XX w., a wcześniej było istotne w filozofii Sokratesa/Platona, Montaigne'a, Pascala, Kierkegaarda). Materiału do rozważań dostarczą znane powszechnie lektury filozoficzne, literatura, film, współczesne nauki przyrodnicze, psychologia, neuro-nauki, AI itp.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium filozoficzno-etyczne zorientowane na zagadnienia związane z czynną rolą człowieka w świecie, dotyczące problemów, jakie stanęły przed ludzkością w XX i XXI wieku

Strona przedmiotu
2402-F-S2-PWFS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy omawiali bieżące problemy społeczno-polityczne z punktu widzenia filozofii: kapitalizm i jego kryzysy; rozwój platform cyfrowych; przyszłości kultury, utopie, retrotopie; automatyzacja i kwestia pracy, praca zdalna, prekariat; kryzys środowiskowy; społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji; kultura eskapizmu; globalne zmiany w relacjach władzy; postprawda, fake newsy, handlarze wątpliwości.

Strona przedmiotu
2402-F-S2-ZLF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)