Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Field research methods: Researching disability cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-EN-FRMR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Field research methods: Researching disability cultures
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- optional consultations- 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- projects- 35 hrs

- reading literature- 25 hrs


LECTURE: Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Within the scope of knowledge:


W1: The student knows the terminology used in field research methods and understands its sources and applications within related scientific disciplines - K_W01


W2: The student knows the theoretical knowledge of the place of methods related to field research within methods of social research and its objective and methodological connections with other scientific disciplines; - K_W02


W3: The student has basic knowledge about design and conduct field research in vulnerable groups, disability cultures, people with various health needs. Student has basic knowledge about research problems, methods, techniques, research tools as well as ethics of the data collection and reporting the results; Student knows specifics of research in the environments of people with developmental disabilities, acquired disabilities, disorders of the psychophysical and / or social functioning of people in various stages of development. -K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

Within the scope of skills:


U1: The student has research skills allowing to analyze examples of field studies and to construct and conduct field research in the areasof special education, disability studies and vulnerable groups; - K_U08


U2: The student has the ability to present their own ideas, doubts and suggestions in the field of implementation of basic field tasks, supporting them with argumentation in the context of selected theoretical perspectives, views of different authors; -K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Within the scope of social competence:

KS1: Student is capable to collect the data in vulnerable groups and disability cultures. Student is able to communicate properly in disability cultures and is sensitive to the needs of people with developmental disabilities, acquired disabilities, and psychiatric disorders of psychophysical and / or social functioning. Student recognizes their autonomy and subjectivity; -K_K05

KS2: Student is convinced of the importance of behaving in a professional manner, reflection on ethical issues and observing the rules of professional ethics; understands and respects ethical and moral dilemmas associated with the work of a special educator; - K_K06


Metody dydaktyczne:

- Informative lecture (conventional) using presentation

- Seminar lecture

- Problem lecture

- Multimedia demonstrations and movies


ORGANIZATION of the Lecture FRMRDC ONLINE in the winter semester 2020/2021


1. The FRMRDC lecture in the winter semester takes place online on FRIDAYS, in a synchronous form (schedule hours with USOS), as teleconference lecture, using the MS TEAMS tool.


2. The online meeting times for the lecture are as follows. Meetings at MS TEAMS are held EVERY SECOND WEEK starting from October 9, 2020.

1. 2020-10-09 from 09:45 am: 11:15 am

2. 2020-10-23 from 09:45 am: 11:15 am

3. 2020-11-06 from 09:45 am: 11:15 am

4. 2020-11-20 from 09:45 am: 11:15 am

5. 2020-12-04 from 09:45 am: 11:15 am

6. 2020-12-18 from 09:45 am: 11:15 am

7. 2021-01-15 from 09:45 am: 11:15 am

8. 2021-01-29 from 09:45 am: 11:15 am

9. 2021-02-26 from 09:45 am: 11:15 am


Dear students, please set up personal accounts in Office 365, which will allow me to add you to the MS TEAMS Lecture Group


Instruction

1. Activate the account via the website https://office365.umk.pl,

2. Log in to the lecture using the generated Microsoft account https://portal.office.com/.

3. Please write down your login details, ie login and password.


See you soon, BBB

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

The lecture will cover the theoretical knowledge and practical issues of the field research undertaken in vulnerable groups, disability cultures and with persons with special health needs.

The theoretical content is grounded in the educational anthropology and sociology and will offer the knowledge of qualitative research design, fieldwork techniques, skills (in real fields and online) and report writing as the results from the fieldwork.

Pełny opis:

1. Basics of anthropological, ethnographic and educational thinking in the research of socially vulnerable groups in disability studies. Research Paradigms

2. Field project and research report design. The model of inductive data-driven research. Research bias.

3. Selected types of research projects: auto-ethnographies and ethnographies, action research, focus groups, life course, or nethnographies - anthropologies online

4. Rapport building. Negotiations in research field. Gate keeper issues.

5. Researcher and problems of resources, participation and marginalization

6. Collection and analysis of data in socially vulnerable groups: people with various disabilities in different stages of development, in disability cultures.

7. Record and types of textual and visual field descriptions. Documents and artifacts. An ethnographic essay.

8. Credibility and reporting of field research

Literatura:

Basic references:

Books:

1. Hammersley M., Atkinson P., (2007) Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge

2. Creswell J., (1997/ 2013) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, Los Angeles: SAGE

3. Angrosino M., (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. PWN, Warszawa

4. Barbour R. (2011) Badania fokusowe. PWN Warszawa

5. Green J., & Bloome D. (2004) Ethnography and ethnographers of and in education: A situated perspective: Macmillan Publishers

Supplementary references:

6. Becker H. (2013) Warsztat pisarski badacza. PWN, Warszawa

7. Borowska-Beszta B. (2013) Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju. UMK, Toruń

8. Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów- (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne. Impuls, Kraków

9. Flick U. (2011) Jakość w badaniach jakościowych. PWN, Warszawa

10. Kozinets R. (2013) Netnografia. Badania etnograficzne on-line. PWN, Warszawa

11. Kubinowski D., (2010) Jakościowe badania pedagogiczne Filozofia, Metodyka, Ewaluacja. Lublin: UMCS

12. Jamielniak D. (2012) Badania jakościowe T1., T2., PWN Warszawa

13. Wojciechowski A., Borowska-Beszta B., (2001) (red.) Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Wyd. Tow. Sł. w Polsce, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: graded credit

- participation in lectures meetings (and options)

- designing and online oral presenting of the field project (individual or

team) including performing a chosen observation technique

recorded on CD as textual-visual presentation pptx: W1, W2, W3, U1,

U2, KS1, KS2

The assessment methods include:

- Used references - 25%

- The structure of the presentation pptx -25%

- Substantial level of presented content -25%

- Assessment of the competence of verbal or written content presentation -25%

Criteria for final evaluation of field projects on pptx :

- fail - under (60 %)

- satisfactory - (60 %) C

- satisfactory plus - (70 %) C+

- good - (80 %) B

- good plus - (90 %) B+

- very good - (95 -100 %) A

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Borowska-Beszta
Prowadzący grup: Beata Borowska-Beszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.