Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka rekreacyjnego treningu zdrowotnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-MR-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Metodyka rekreacyjnego treningu zdrowotnego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o fizjologii wysiłku fizycznego, teorii i metodyki sportu, psychopedagogicznych podstaw sportu

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

P6S_WG/K_W03 Zna i rozumie przyrodnicze podstawy rozwijania potencjału ruchowego w różnych etapach życia

Efekty uczenia się - umiejętności:

P6S_UK/K_U05 Potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu nauk przyrodniczych w promocji sportu, wellness, zdrowego stylu życia oraz potrafi komunikować z z osobami o różnym poziomie rozwoju


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

P6S_UO?K_U10 Potrafi projektować i dokumentować proces rekreacyjnego treningu zdrowotnego

P6S_KK/K_K01 Krytycznie analizuje narracje dotyczące treningu zdrowotnego

P6S_KR/K_K10 przestrzega norm etycznych w procesie treningu zdrowotnego, dbając o opinię profesjonalisty

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie zasad prowadzenia rekreacyjnego treningu zdrowotnego, opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych oraz kompetencji refleksyjnych umożliwiających krytyczną selekcję źródeł wiedzy o treningu zdrowotnym

Pełny opis:

Cele rekreacji a trening zdrowotny. Metodyka doskonalenia wydolności aerobowej i anaerobowej. Metodyka kształtowania sprawności motorycznej. Metodyka nauczania ruchu. Specyfika uczenia się dorosłych. Kształtowanie zachowań zdrowotnych z wykorzystaniem modeli zmiany zachowań zdrowotnych. Trening zdrowotny jako aktywność autokreacyjna. Kształtowanie autorefleksji: strategia Action - Inquiry, strategia PIWKO

Literatura:

P Błajet, Aktywność seniorów - radość, sport, seks (2020, w druku)

H. Kuński, Podstawy treningu zdrowotnego (1987)

H. Kuński, Trening zdrowotny osób dorosłych (2003)

M. Kusch i wsp., Trening w twoich rękach (2006)

J. Górski, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego (2011)

P. Blajet, Zdrowie i seks seniorów (2018)

Źrodła internetowe wskazane przez prowadzącego

Metody i kryteria oceniania:

wykład - praca pisemna

ćwiczenia - aktywność studentów, kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet, Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.