Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-PIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Ochrona informacji niejawnych.

2. Cenzura prewencyjna w II RP.

3. Cenzura prewencyjna w czasie II wojny światowej.

3. Cenzura prewencyjna w PRL-u.

4. Rzecznicy prasowi Rady Ministrów.

5. Rzecznicy prasowi ministrów obrony narodowej.

6. Rzecznicy prasowi ministrów właściwych ds. wewnętrznych.

7. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Policji

8. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Straży Granicznej.

9. Rzecznicy Prasowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

10. Rzecznicy prasowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

11. Prasa wojskowa II RP.

12. Działalność prasowo-propagandowa Remigiusza Kwiatkowskiego.

13. Polska prasa wojskowa w czasie II wojny światowej.

14. Polska Zbrojna.

15. Wybrane czasopisma wojskowe wydawane przez MON i WP.

16. Prasa policyjna w II RP.

17. Prasa milicyjna w okresie PRL.

18. Centralna prasa policyjna III RP.

19. Raport - internrnetowy Biuletyn KWP w Bydgoszczy

20.Wojskowe programy radiowe.

21. Wojskowe programy telewizyjne

22. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) MON.

23. BIP MSWiA.

24. BIP Komendy Głównej Policji.

25. BIP Komendy Głównej Straży Granicznej.

26. BIP Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

27. BIP Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

28. BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w...

29. BIP Komendy Stołecznej Policji

30. BIP Komendy Miejskiej (Powiatowej) w ....

31. Polityka informacyjna na temat bezpieczeństwa prowadzona przez polskie placówki dyplomatyczne.

32. Korespondencji wojenni (szkolenie i dostęp do informacji)

33. Polscy korespondencji wojenni w czasie II wojny światowej.

34. Niemieccy korespondenci wojenni w czasie II wojny światowej.

35. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Iraku

36. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Afganistanie.

37.Polityka informacyjna w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

38. Polityka informacyjna w czasie wojny w Wietnamie.

39. Polityka informacyjna w sprawie misji wojskowej w Kosowie.

40. Polityka informacyjna w sprawie misji policyjnej w Kosowie.

41. Polityka informacyjna Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

42. Polityka informacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

43. Fotografia wojskowa i wojenna.

44. Plakaty wojskowe i wojenne.

45. Malarstwo wojskowe i batalistyczne.

46. Wojskowe i wojenne filmy propagandowe.

47. Ulotni zrzucane w czasie działań wojennych.

48.Głośniki uliczne.

49. Facebook w polityce bezpieczeństwa.

Literatura:

Andrzejewski P., Kot W., Media relations budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002.

Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2011.

Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.

Gmurek M., Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej,

Toruń 2011.

Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa 2004.

Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Jarecka U., Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny w mediach wizualnych, Warszawa 2009.

Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa, red. P. Żuk, P. Żuk, Warszawa 2015.

Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005.

Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2003.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Warszawa 2004.

Stinnett R. T., Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor, Warszawa 2001.

Szurmiński Ł., Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Warszawa 2008.

Terroryzm w medialnym obrazie świata, red. K. Liedl, S. Mock, Warszawa 2010.

Wojcik K., Public relations od a do z. Wprowadzenie programów PR. Kontrola procesów PR, Warszawa 2001.

Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010.

ŹRÓDŁA;

Finkel D., Dobrzy żołnierze. Relacja z amerykańskiej wojny w Iraku, Wrocław 2009.

Wspomnienia niekontrolowane. Z historii PRL. Dziennikarze, cz. I, Gdańsk 2003, Cz. II Gdańsk 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Referat zaliczeniowy na ustalony z prowadzącym zajęcia temat. Aktywność w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Sprengel
Prowadzący grup: Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy, Bolesław Sprengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.