Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2751-BN-S1-2-SP-BWOG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-FO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-KOPW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci podejmować będą dyskurs na temat przeszłych i rozwijanych obecnie w świecie, w tym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, koncepcjach wykorzystania sił zbrojnych (wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił specjalnych, sił powietrznych, wojsk cybernetycznych i kosmicznych) w warunkach ewolucji środowiska bezpieczeństwa (operacyjnego).

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-OIK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kompleksowe podejście do infrastruktury krytycznej i jej ochrony.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-OA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Uczestnicy zobowiązani są przygotować wystąpienia na zadany temat;

- Czas na wszystkie wystąpienia podczas jednych zajęć to nie więcej niż 40 minut;

- Pozostali uczestnicy słuchają i robią notatki;

- Po wystąpieniach słuchacze prezentują swoją ocenę danej przestrzeni instytucjonalnej z podziałem na silne i słabe strony;

- Mile widziane propozycje zmian!

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-SZWP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze: strukturą organizacyjną, uzbrojeniem i wyposażeniem wybranych najważniejszych armii świata; doktrynami wojskowymi, strategią, sztuką operacyjną i taktyką stosowaną przez siły zbrojne; przykładami funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych państw; aktualnymi tendencjami dotyczącymi ewolucji pola walki, w tym przemian organizacyjno-technologicznych sił zbrojnych oraz znaczenia sił zbrojnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-SDON brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia poświęcone podstawom teoretycznym funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia obroną narodową w Polsce.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-SZK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecnie Sojusz Północnoatlantycki odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem zajęć jest pokazanie procesu ewolucji tego systemu. Od czasu zakończenia zimnej wojny jego system zarządzania kryzysowego doznał wielu znaczących przeobrażeń, zwiększając jednocześnie swój pozytywny wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-WDSZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą najbardziej podstawowe zagadnienia sztuki wojennej, zwłaszcza ogólnoteoretyczne oraz przygotowanie i prowadzenie walki przez siły zbrojne we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-WS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: genezą wojsk i działań specjalnych, rodzajami i charakterystyką działań specjalnych, współczesnymi formacjami specjalnymi, najważniejszymi operacjami prowadzonymi przez Wojska Specjalne, znaczeniem sił specjalnych dla bezpieczeństwa, rolą Wojsk Specjalnych w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski, kierunkami rozwoju sił specjalnych.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-WK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z genezą służb specjalnych na świecie. Pozna służby w okresie II RP, PRL i III RP wraz z ich transformacją i kontrowersjami. Pozna czym jest biały wywiad oraz niektóre techniki operacyjne na przykładach znanych akcji służb specjalnych FSB, MOSAD, CIA, ABW, AW, MI5,MI6.

Strona przedmiotu
2751-BN-S1-2-SP-ZK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego w Polsce.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)