Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-1-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z psychologii polityki. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na zrozumienie przez Studenta psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań politycznych, zarówno jednostek (przywódców politycznych, wyborców), jak również grup społecznych (zachowań wewnątrz grupowych i konfliktów międzygrupowych). Studenci będą mieli m.in. okazję poznać psychologiczne teorie socjalizacji politycznej, przeanalizować działania przywódców politycznych, w tym o osobowości autorytarnej, poznać różne modele zachowań wyborczych i nauczyć się analizować pod kątem psychologicznych czynników wybory polityczne jednostek, jak również zdobyć wiedzę o relacjach między jednostką i grupą, jak również o mechanizmach postawiania uprzedzeń i wrogości międzygrupowej.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmują następujące treści:

1. Psychologia polityczna jako nauka, jej przedmiot, rozwój refleksji psycho-politycznej

2. Socjalizacja polityczna. Poznanie, tożsamość społeczna, emocje i postawy jednostkowe.

3. Zachowania wyborcze i badanie decyzji wyborczych.

4. Osobowość polityczna. Autorytaryzm i osobowość autorytarna

5. Badania przywódców politycznych.

6. Psychologia polityczna grup. Relacje między jednostką a grupą. Relacje międzygrupowe (tożsamość grupowa a spójność polityczna; uprzedzenia i wrogość między grupami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cottam M. L., Mastors, E., Preston, T., Dietz B., Introduction to political psychology, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2016.

• Pietrzak, H., Gawroński, J., Psychologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Adorno, Th., Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, K. Skarżyńska, U. Jakubowska (red.), Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Reykowski J., Psychologia polityczna, [W:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.

• Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

• Tileaga C., Political psychology: critical perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

• Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011

Uwagi:

1. Dopuszczalna nieobecność na 2 godz. dydaktycznych, pozostałe godziny do "odpracowania" na dyżurze.

2. Osoby z IOS proszone są o wcześniejszy kontakt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z psychologii polityki. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na zrozumienie przez Studenta psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań politycznych, zarówno jednostek (przywódców politycznych, wyborców), jak również grup społecznych (zachowań wewnątrz grupowych i konfliktów międzygrupowych). Studenci będą mieli m.in. okazję poznać psychologiczne teorie socjalizacji politycznej, przeanalizować działania przywódców politycznych, w tym o osobowości autorytarnej, poznać różne modele zachowań wyborczych i nauczyć się analizować pod kątem psychologicznych czynników wybory polityczne jednostek, jak również zdobyć wiedzę o relacjach między jednostką i grupą, jak również o mechanizmach postawiania uprzedzeń i wrogości międzygrupowej.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmują następujące treści:

1. Psychologia polityczna jako nauka, jej przedmiot, rozwój refleksji psycho-politycznej

2. Socjalizacja polityczna. Poznanie, tożsamość społeczna, emocje i postawy jednostkowe.

3. Zachowania wyborcze i badanie decyzji wyborczych.

4. Osobowość polityczna. Autorytaryzm i osobowość autorytarna

5. Badania przywódców politycznych.

6. Psychologia polityczna grup. Relacje między jednostką a grupą. Relacje międzygrupowe (tożsamość grupowa a spójność polityczna; uprzedzenia i wrogość między grupami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cottam M. L., Mastors, E., Preston, T., Dietz B., Introduction to political psychology, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2016.

• Pietrzak, H., Gawroński, J., Psychologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Adorno, Th., Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, K. Skarżyńska, U. Jakubowska (red.), Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Reykowski J., Psychologia polityczna, [W:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.

• Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

• Tileaga C., Political psychology: critical perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

• Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011

Uwagi:

1. Dopuszczalna nieobecność na 2 godz. dydaktycznych, pozostałe godziny do "odpracowania" na dyżurze.

2. Osoby z IOS proszone są o wcześniejszy kontakt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Gawron-Tabor
Prowadzący grup: Karolina Gawron-Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z psychologii polityki. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na zrozumienie przez Studenta psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań politycznych, zarówno jednostek (przywódców politycznych, wyborców), jak również grup społecznych (zachowań wewnątrz grupowych i konfliktów międzygrupowych). Studenci będą mieli m.in. okazję poznać psychologiczne teorie socjalizacji politycznej, przeanalizować działania przywódców politycznych, w tym o osobowości autorytarnej, poznać różne modele zachowań wyborczych i nauczyć się analizować pod kątem psychologicznych czynników wybory polityczne jednostek, jak również zdobyć wiedzę o relacjach między jednostką i grupą, jak również o mechanizmach postawiania uprzedzeń i wrogości międzygrupowej.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmują następujące treści:

1. Psychologia polityczna jako nauka, jej przedmiot, rozwój refleksji psycho-politycznej

2. Socjalizacja polityczna. Poznanie, tożsamość społeczna, emocje i postawy jednostkowe.

3. Zachowania wyborcze i badanie decyzji wyborczych.

4. Osobowość polityczna. Autorytaryzm i osobowość autorytarna

5. Badania przywódców politycznych.

6. Psychologia polityczna grup. Relacje między jednostką a grupą. Relacje międzygrupowe (tożsamość grupowa a spójność polityczna; uprzedzenia i wrogość między grupami).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cottam M. L., Mastors, E., Preston, T., Dietz B., Introduction to political psychology, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2016.

• Pietrzak, H., Gawroński, J., Psychologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

• Adorno, Th., Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, K. Skarżyńska, U. Jakubowska (red.), Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Reykowski J., Psychologia polityczna, [W:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.

• Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

• Tileaga C., Political psychology: critical perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2013.

• Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011

Uwagi:

1. Dopuszczalna nieobecność na 2 godz. dydaktycznych, pozostałe godziny do "odpracowania" na dyżurze.

2. Osoby z IOS proszone są o wcześniejszy kontakt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.