Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Politologia II stopnia - 1 rok- studia stacjonarne- sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
2751-PL-S2-DP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-FP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych problemów i wątków filozoficznej refleksji nad naturą (istotą) i celem polityki w powiązaniu z filozofią państwa i prawa. 1/ rozważenie zagadnień metateoretycznych (pojęć i problemów filozofii polityki); 2/ unaocznienie zasadniczej antynomii pomiędzy klasycznym pojmowaniem polityki jako wiedzy mądrościowej, poszukującej wzorca dobrego życia i dobrego społeczeństwa, zakorzenionego w porządku transcendentnym, a rozmaitymi wersjami nowożytnej i współczesnej nauki o polityce, nakierowanej na badanie, odnajdywanych w planie empirycznym oraz immanentnych celów, do których faktycznie dążą społeczności – jak wolność czy bezpieczeństwo; 3/ przegląd wybranych zagadnień szczegółowych, tyczących głównych kategorii filozofii polityki.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-G brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aanalzia casusów, w tym:

Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

Eurazjatyzm międzywojenny

Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

Teorie imperialne

Metropolie a terytoria podporządkowane

Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

Koncepcja Aleksandra Panarina i współczesna myśl geopolityczna Rosji, w tym geopolityka Kaukazu

Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (imperialny patriotyzm Jacka Bartosiaka)

Geopolityka czasu wojen hybrydowych

Mierzenie potęgi mocarstw

Casus USA

Casus Rosji

Casus Chin

Problem mocarstwowości Polski

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-HP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-MP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-PP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z psychologii polityki. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na zrozumienie przez Studenta psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań politycznych, zarówno jednostek (przywódców politycznych, wyborców), jak również grup społecznych (zachowań wewnątrz grupowych i konfliktów międzygrupowych). Studenci będą mieli m.in. okazję poznać psychologiczne teorie socjalizacji politycznej, przeanalizować działania przywódców politycznych, w tym o osobowości autorytarnej, poznać różne modele zachowań wyborczych i nauczyć się analizować pod kątem psychologicznych czynników wybory polityczne jednostek, jak również zdobyć wiedzę o relacjach między jednostką i grupą, jak również o mechanizmach postawiania uprzedzeń i wrogości międzygrupowej.

Strona przedmiotu
2751-S2-1-SML

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy nieznacznej pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstrukcji pracy oraz metod badawczych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na utrwaleniu i poszerzeniu wśród uczestników z seminarium magisterskiego zasad pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-SP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest analizie społecznych uwarunkowań działalności politycznej. Zgodnie z koncepcją Józefa Supińskiego, jednego z twórców socjologii polskiej,"cechą wyróżniającą socjologiczną analizę polityki jest traktowanie tej dziedziny ludzkiej aktywności jako działalności, polegającej na wyborze celów i realizacji interesów grup społecznych. Polityka zatem to nie tylko walka o władzę. Może to być walka o jej ograniczenie lub opór wobec władzy".

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)