Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia 1704-A2-BCHL-SJ
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biochemia 1704-A2-BCHL-SJ
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Jolanta Guz, Rafał Różalski, Agnieszka Siomek-Górecka
Strona domowa grupy: http://edukacja.cm.umk.pl/
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2018

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. PWN Warszawa 2013

3. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa 2018

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Willey-Lis 2010

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2017

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2017

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Podstawa życia: struktura, klasyfikacja aminokwasów, peptydów i białek.

2. Cała prawda o cukrze: węglowodany o znaczeniu fizjologicznym – budowa i rola biologiczna.

3. Tłuszcz jest dobry: lipidy proste, złożone, steroidy, błony biologiczne.

4. Witaminy: ich źródła, funkcje, zapotrzebowanie organizmu.

5. Najważniejsze cząsteczki w przyrodzie: nukleotydy i kwasy nukleinowe, organizacja materiału genetycznego.

6. Podstawowe pojęcia enzymologiczne oraz funkcje katalityczne enzymów w świetle ich chemicznej struktury.

7. Przegląd metod monitorowania postępu reakcji enzymatycznej oraz oznaczania aktywności enzymatycznej.

8. Czynniki modulujące aktywność enzymatyczną.

9. Kinetyka reakcji enzymatycznych.

10. Inhibitory i aktywatory aktywności enzymatycznej.

11. Wprowadzenie do metabolizmu komórkowego.

12. Przemiany węglowodanów: glikoliza, glukoneogeneza, cykl kwasu cytrynowego.

13. Fosforylacja oksydacyjna, szlak pentozofosforanowy.

14. Metabolizm glikogenu.

15. Metabolizm kwasów tłuszczowych.

16. Metabolizm puryn i pirymidyn.

17. Strategie regulacyjne i przekazywanie sygnałów.

18. Regulacja metabolizmu.

19. Integracja metabolizmu.

20. Metabolomika i nowe techniki stosowane w badaniach metabolizmu.

21. Genom i jego struktura.

22. Od genomu do transkryptomu – etapy syntezy RNA.

23. Dojrzewanie RNA. Rodzaje i funkcje RNA w komórce.

24. Kod genetyczny i biosynteza białek.

25. Regulacja ekspresji genów oraz mechanizmy epigenetyczne.

26. Replikacja genomu i sposób jej regulacji.

27. Rekombinacja jako przyczyna różnorodności genetycznej.

28. Rodzaje mutacji genetycznych i sposoby ich naprawy.

29. Przyczyny chorób genetycznych i nowotworowych.

30. Techniki stosowane we współczesnej inżynierii genetycznej i w badaniach nad genomami.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

− wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi,

− wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia i laboratoria:

− Kolokwium: zaliczenie ≥ 60% (W1, W2, W3, U1, U4, K1)

Liczba punktów Ocena

29-30 Bardzo dobry

27-28 Dobry plus

24-26 Dobry

21-23 Dostateczny plus

18-20 Dostateczny

0-17 Niedostateczny

Laboratoria:

− Krótki sprawdzian wiadomości w formie pisemnej na początku ćwiczeń: zaliczenie≥ 60% (0 – 4 punkty - W1, K1)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.