Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lobbing europejski 2751-SM-S1-3-AP-LE
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Lobbing europejski 2751-SM-S1-3-AP-LE
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 302
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

-Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Pojęcie i definicje lobbingu

- Pochodzenie terminu i ewolucja jego znaczenia

- Językowe, naukowe i legalne definicje lobbingu

- Definicje elementów składowych lobbingu

- Funkcje lobbingu i jego legitymizacja

- Społeczne postrzeganie lobbingu na świecie

3. Regulacje prawne w zakresie lobbingu na obszarze UE

- Początki zjawiska w Europie

- Europejskie modele lobbingu

- Regulacje w krajach członkowskich Unii Europejskiej (bez Polski)

- Regulacje lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej

- Główne problemy w prawnym uregulowaniu zjawiska lobbingu w Europie

- Kilka uwag porównawczych o lobbingu w USA

4. Strategie, metody i techniki lobbingu w Unii Europejskiej

- Lobbing formalny i nieformalny

- Lobbing ofensywny i defensywny

- Lobbing bezpośredni i pośredni

5. Podmioty lobbujące w Unii Europejskiej

- Interesy ekonomiczne (biznes)

- Interesy ekologiczne

- Interesy społeczne i publiczne

- Związki zawodowe

- Interesy terytorialne/regionalne

6. Instytucje lobbowane w Unii Europejskiej

- Specyfika procesów decyzyjnych i struktura instytucjonalna w Unii Europejskiej

- Lobbowanie w Komisji Europejskiej

- Lobbowanie w Parlamencie Europejskim

- konsultacje społeczne

7. Metody działań grup interesu na forum UE

- podejście amatorskie i profesjonalne

- strategie postępowania

- Przykłady lobbingu negatywnego

- Rzecznictwo interesów a nowe formy komunikowania

8. Najsłynniejsze (najgłośniejsze) kampanie lobbingowe w UE

- Pakiet energetyczno-klimatyczny (+ gaz łupkowy)

- “Rozporządzenie spirytusowe”

- Kampania ws dyrektywy 2006/123

- Produkcja papierosów

Test końcowy

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego (ocena ciągła);

- pisemny test końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 3) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 1. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 2-3). 4 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, ponieważ:

Ponieważ kalendarz przewiduje 1 spotkanie mniej zajęcia nr 7 i 8 zostaną połączone, a wymogi dotyczące aktywności obniżono o 1 punkt:

minimum 2 aktywności = ocena końcowa podwyższona o pół stopnia (warunek: ocena pozytywna z testu).

minimum 5 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

3. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Przybycie na wyznaczony termin pisania testu końcowego jest obowiązkowe - nie można samemu decydować, kiedy pisać! Jeżeli bez konsultacji z Prowadzącym Student nie przyjdzie na test = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Uwagi:

Dr R.Willa - gr 1 - SM - 3 rok - sp. AP - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.