Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne 2051-BW-S1-2-UE
Semestr zimowy 2018/19
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne 2051-BW-S1-2-UE
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018/19Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 306
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 27
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008

2. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

I. Historia Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej (4 wykłady)

1. Przyczyny powstania

2. Deklaracja Schumana i EWWiS

3. Powołanie do życia EWG i Euratomu (Traktaty Rzymskie)

4. Zmiany wprowadzone przez Jednolity Akt Europejski

5. Powołanie do życia Unii Europejskiej w Traktacie z Maastricht

6. Reformy dokonane przez Traktat Amsterdamski, Nicejski oraz Lizboński

7. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej w aktualnym stanie prawnym

II. Aspekty organizacyjne Unii Europejskiej - wybrane instytucje UE (6 wykładów)

1. Rada Europejska

2. Parlament Europejski

3. Rada UE

4. Komisja Europejska

5. Trybunał Sprawiedliwości UE

III. Porządek prawny Unii Europejskiej (4 wykłady)

1. Zasady prawa UE: lojalnej oraz wzmocnionej współpracy, przyznania, pomocniczości oraz proporcjonalności

2. Źródła prawa UE (prawo pierwotne, prawo wtórne, umowy międzynarodowe)

3. Tworzenie prawa UE

4. Stosunek prawa unijnego do prawa krajowego

Metody dydaktyczne:

w związku z tym, że przedmiot jest prowadzony jedynie w formie wykładu zastosowanie znajdą głównie metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny oraz wykład problemowy

dodatkowo stosowane będą prezentacje multimedialne

Uwagi:

Prof. J.Maliszewska-Nienartowicz- wykład - BW - st I - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.