Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze i programy pomocowe 2751-SM-S1-2-AP-FiPP
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fundusze i programy pomocowe 2751-SM-S1-2-AP-FiPP
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 145
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Willa
Literatura:

Przykładowa literatura:

- Dudek Mieczysław (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej : teoria i praktyka, Zielona Góra 2007.

- Głąbicka Katarzyna, Grewiński Mirosław, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

- Jakubowska Patrycja, Kukliński Antoni, Żuber Piotr (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

- Kokocińska Katarzyna, Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2009.

- Kukuła Artur J. (red.), Cohesion policy and development of the European Union's regions in the perspective of 2020, Lublin 2015.

- Pastuszka Sławomir, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.

- Szymańska Anna, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki, Kraków 2008.

- Tkaczyński Jan W., Willa Rafał, Świstak Marek, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

- Tkaczyński Jan W., Świstak Marek, Sztorc Elżbieta, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011.

- strony internetowe Komisji Europejskiej oraz właściwych ministerstw.

- rozporządzenia unijne ustanawiające poszczególne fundusze i programy pomocowe.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjno-administracyjne

2. Polityka spójności UE - geneza, ewolucja, stan obecny

3. Zasady pomocy finansowej UE

4. Fundusze strukturalne 2014-2020

5. Fundusz Spójności

6. Fundusze rolne

7. Fundusze tematyczne Unii Europejskiej

8. Możliwości finansowania przez UE w ramach przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

9. Fundusze i programy dla państw trzecich

10. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

11. Programy finansowe UE (1)

12. Programy finansowe UE (2)

13. Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2014-2020

14. Programy Operacyjne w Polsce w latach 2014-2020

15. Test

Metody dydaktyczne:

W związku z pandemią:

- prezentacje multimedialne z notatkami,

- elementy dyskusji

- praca pisemna

- komentarz prowadzącego

- test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

W związku z pandemią na ocenę końcową składać będą się: 1) "obecności" na zajęciach, 2) przygotowanie prezentacji i notatek do wybranego tematu, 3) aktywne uczestnictwo w zajęciach (przesyłanie uwag do prezentacji wykonanych przez pozostałych członków grupy oraz przesyłanie odpowiedzi na pytania prowadzącego), a także 4) test końcowy.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność dostarczenia wymaganych materiałów - po wcześniejszym uzgodnieniu - w późniejszym terminie (3, 4 i 5 nieobecność). 6 nieobecności (i więcej) = automatycznie ocena niedostateczna.

Przez obecność należy rozumieć: a) albo przesłanie prezentacji z notatkami (gdy wypada dany temat), albo b) uwag do cudzych prezentacji i odpowiedzi na pytania prowadzącego.

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje prezentację (max 15 minut) dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez prowadzącego, wraz z notatkami. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po zapoznaniu się z nią prowadzący musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła ciekawie temat zaprezentować. Będzie to także materiał, który poddany potem zostanie krytycznej analizie dokonanej przez grupę i prowadzącego (uwagi).

Prezentacje dostarczyć należy do wszystkich uczestników grupy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z prowadzącym. Jej dostarczenie wraz z notatkami jest równoznaczne z aktywną obecnością na zajęciach.

Uwaga: 3 najciekawsze, zdaniem Prowadzącego, prezentacje = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przez co należy rozumieć systematyczne przesyłanie, w wyznaczonym do tego czasie, plików z uwagami do cudzych prezentacji/notatek, a także plików z odpowiedziami na pytania, uprzednio przygotowane przez prowadzącego.

3 osoby uzyskają bonus za najbardziej wartościowe odpowiedzi na pytania: ocena końcowa podwyższona o 1 stopień.

4. Po spełnieniu powyższych warunków Studenci dopuszczeni zostaną do testu końcowego. Przybierze on formę: testu pisemnego jednokrotnego wyboru, i odbędzie się na platformie Moodle w uzgodnionym z grupą terminie.

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 12 z 25 punktów. 1 pytanie = 1 punkt, bez punktów ujemnych.

Niepowodzenie na teście = ocena niedostateczna z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Jeżeli bez konsultacji z prowadzącym Student nie podejdzie do testu w wyznaczonym terminie = ocena niedostateczna w pierwszym terminie.

Uwagi:

Dr R. Willa - konw. gr 1 - SM - 2 rok - spec. AP w UE - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.