Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 1402-SDB-6L-SJ
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze 1402-SDB-6L-SJ
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski
Literatura:

Wybór literatury uzależniony od podjętego tematu. Literatura dotycząca sztuki nowoczesnej, współczesnej i zabytków techniki.

Literatura zgromadzona w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej.

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Zakres tematów:

1/ Problematyka konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej.

2/ Konserwacja zabytkowych zabawek.

3/ Konserwacja scenografii teatralnych.

4/ Wykorzystanie pozamalarskich środków wyrazu we współczesnych dziełach

sztuki.

5/ Gips w procesie konserwacji sztuki współczesnej.

6/ Konserwacja obrazów monochromatycznych.

7/ Konserwacja i restauracja malarskich powierzchni fluorescencyjnych,

8/ Konserwacja zabytków techniki.

9/ Oczyszczanie warstwy malarskiej w obrazach współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone jest z wykorzystaniem współczesnych technik multimedialnych. Poszczególne tematy są dyskutowane, omawiane są zagadnienia będące przedmiotem pracy magisterskiej. Studenci przygotowują prezentacje multimedialne z etapu realizacji prac. Dyskutowane są tezy, cele pracy i omawiane są metody i materiały badań. Prezentowane są wyniki badań oraz ich omówienie. Studenci prezentują postępy pracy, omawiają poszczególne jej rozdziały, uzasadniają ich treść, wykonują dalsze badania i realizacje konserwatorskie na obiektach będących przedmiotem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie zaplanowanych badań i sformułowanie wniosków pracy oraz złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej. Student przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą tez i wyników pracy, która będzie przedstawiał na obronie pracy dyplomowej.

Student oceniany jest za wykonaną pracę, za jej zawartość teoretyczno-badawczą. Oceniany jest stan badań, zawarte w pracy wnioski, układ pracy, zawarta w niej bibliografia i literatura przedmiotu.

Uwagi:

rzeźba polichromowana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.