Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury i sztuki 1402-AKiS-3Zka-S1
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia kultury i sztuki 1402-AKiS-3Zka-S1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019/20Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:15
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Jaworski
Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

2. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

3. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

4. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

5. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

6. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Baszkiewicz J. (2002). Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk: Arche

2. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

3. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

4. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

5. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

6. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

7. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

8. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

9. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

10. Georges Duby G. (2006). Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady

11. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

11. Shilling Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: PWN

Zakres tematów:

Antropologiczny wymiar kultury i sztuki

Sztuka i kultura symboliczna

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w epoce przednowoczesnej

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w orbicie oddziaływania racjonalnego Rozumu

Funkcje oraz społeczny kontekst dla kultury i sztuki w późnej nowoczesności

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), opis.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, seminaryjna.

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• zaliczenie semestru (roku) polega na realizacji zadania w postaci wypowiedzi ustnej na zadany temat

• na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach oraz ocena ze wspomnianej form wypowiedzi W1- W4; U1-U4; K1-K5

• dopuszcza się formy zaliczenia on-line - w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat.

Uwagi:

krytyka artystyczna s1, III rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.