Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1202-SM21-S2] Semestr zimowy 2019/20
Seminarium, grupa nr 19

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1202-SM21-S2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Zielińska
Literatura:

Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.

Chwalba A., Historia powszechna XIX wieku, Warszawa 2008.

Guldon Z., Wajda K., Źródła statystyczne do dziejów Pomorza Wschodniego i Kujaw od XVI do początków XX w.: charakterystyka, stan zachowania, wartość naukowa, Toruń 1870.

Wajda K., Przeszłość statystyczna obecnego woj. toruńskiego: ludność i gospodarka w ujęciu statystyki pruskiej z lat 1861–1919, Toruń 1992.

Wajda K., Życie gospodarcze miasta (1815-–1914), [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 142–159.

Wajda K., Ludność Torunia (1815–1914), [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 92–141.

Kuklo C., Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 26: 2005, s. 27–45.

Kuklo C., Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.

Gieysztorowa I., Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa 1979, s. 159–175.

Gieysztorowa I., Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976.

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Lilientalowa R., Dziecko żydowskie, Warszawa 2007.

Makowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.

Malec M., Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

Malec M., O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja współczesność, Kraków 1996.

Mikulski K., Początki zaboru pruskiego (1793–1806), [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 17–30.

Mikulski K., Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999.

Mikulski K., Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004.

Niedzielska M., Życie polityczne i kulturalne Torunia (1815–1914), [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), red. M. Biskup, Toruń 2003, s. 220–389.

Zielińska-Nowicka A., W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne mieszkańców Torunia w I połowie XIX wieku, Toruń 2006.

Zielińska A., Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2012.

Zakres tematów:

Tematy dla poszczególnych studentów ustalane są indywidualnie na zajęciach i dalej kontynuowane w tym kierunku. Student najpierw przygotowuje bibliografię na ustalony temat, określamy konspekt pracy i student przystępuje do przygotowywania poszczególnych fragmentów pracy. Określamy także co wymagane jest na zaliczenie poszczególnych semestrów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka,

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest za przygotowaną pracę, zaś w poszczególnych semestrach za przygotowanie bibliografii, sporządzenie konspektu a następnie oddawanie poszczególnych fragmentów pracy.

Ważna jest także obecność na zajęciach.

Możliwe są także indywidualne konsultacje.

Uwagi:

Studia stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)