Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością [2600-SIW-M3-RT-3-S1] Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rekreacja i turystyka aktywna osób z niepełnosprawnością [2600-SIW-M3-RT-3-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 12:30 - 16:30
sala 288
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Prowadzący: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Literatura:

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Grabowski J. i współ.:Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Kaganek K.:Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego,http://www.monz.pl/

Kaganek K.:Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, http://bazekon.icm.edu.pl/

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Mączka D.:Znaczenie turystyki dla osób niepełnosprawnych, https://www.researchgate.net/publication/

Śledzińska J.: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym, https://www.pfron.org.pl/

Zakres tematów:

1. Miejsce rekreacji i turystyki aktywnej w różnych obszarach kultury fizycznej - wprowadzenie do tematyki przedmiotu (2h).

2. Problemy osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną w kontekście uczestnictwa w rekreacji i turystyce aktywnej (4h).

3. Bariery uprawiania rekreacji i turystyki aktywnej w Polsce i na świecie (2h).

4. Znaczenie i formy turystyki aktywnej uprawianej przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (3h).

5. Specyfika dyscyplin i konkurencji sportowych uprawianych na poziomie rekreacyjnym przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (4h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady są zaliczane na podstawie aktywnego udziału oraz oceny uzyskanej z egzaminu (W1, W2, W4).

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. Studenci odpowiadają na 20 pytań, za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Ocena z egzaminu jest sumą uzyskanych punktów.

<10 pkt. - ndst.

11-12 pkt.- dst

13-14 pkt.- dst+

15- 16 pkt.- db

17- 18 pkt.- db+

19 -20 pkt.-bdb

Uwagi:

Grupa wykładowa nr 1, studia stacjonarne I stopnia, Sport i wellness

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)