Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość [1100-12-E11-Rach] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 0

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rachunkowość [1100-12-E11-Rach]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 0 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:20 - 17:50
sala 16
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 158
Limit miejsc: 200
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Ewa Chojnacka-Pelowska
Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2020.

Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Ustawa o rachunkowości - wersja ujednolicona dostępne na: www.sejm.gov.pl

Zakres tematów:

Treści programowe wykładu:

1. System rachunkowości – istota, funkcje, zasady rachunkowości, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. W1

2. Elementy sprawozdania finansowego. Budowa bilansu, klasyfikacja aktywów i pasywów. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. W1

3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. W1

4. Budowa i funkcjonowanie kont księgowych, plan kont, podział pionowy i poziomy konta. Metody poprawiania błędów księgowych. W1, W2

5. Przychody i koszty – pojęcie i wpływ na wynik finansowy. Zasady funkcjonowania kont wynikowych, ewidencja przychodów i kosztów (warianty ewidencji kosztów). W1, W2

6. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na ewidencję rozrachunków, środków trwałych, obrotu materiałowego w przedsiębiorstwie. W1, W2

7. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego, warianty ustalania wyniku finansowego. W2

8. Budowa rachunku zysków i strat. W1

9. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej. Analiza wstępna sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa. W1

Treści programowe ćwiczeń:

1. Bilans majątkowy. U1, K1

2. Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych. U1, K1

3. Wprowadzenie konta. Funkcjonowanie kont aktywów i pasywów. Zasada podwójnego zapisu. U2, K1

4. Księgowanie wybranych operacji gospodarczych. U2, K1

5. Ewidencja przychodów i kosztów U2, K1

6. Klasyfikacja i ewidencja kosztów (I i II wariant ewidencji) U2, K1

7. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym: rozrachunki, materiały, środki trwałe. U2, K1

8. Ewidencja kosztów według III wariantu. U2, K1

9. Księgowe wyznaczenie wyniku finansowego. U2, K1

10. Konstrukcja rachunku zysków i strat. U1, K1

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika, prezentacja i omówienie otrzymanych wyników, wsparta przykładami z życia gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

K1 - aktywność +

Na zaliczenie przedmiotu wymagane jest uzyskanie 60% punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.

Do egzaminu mogą podejść jedynie osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 178 z dnia 8 września 2020 zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak MS Team czy platforma Moodle.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Powyższe zarządzanie wskazuje także, że egzaminy i zaliczenia przedmiotów oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się:

• w sposób tradycyjny,

• w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów za zgodą nauczyciela akademickiego)

• uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej (z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów) w formie zdalnej.

W związku z tym, w porozumieniu ze studentami, zostanie ustalona forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminu.

Uwagi:

Ekonomia, I rok I stopień, Matametyka i ekonomia 2 rok I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)