Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika [2403-WFiS-s2-12] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika [2403-WFiS-s2-12]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dagna Dejna
Literatura:

Literatura zalecana:

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, dowolne wydanie.

Schulz R. (wybór), Antropologiczne podstawy wychowania, Żak, Warszawa 1996.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.2, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski Z. (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, PWN, Warszawa 2005

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 2011.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Kron F.W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.

Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.

Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni - przełom, Toruń 2013.

Zakres tematów:

1.Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji.

-Znajomość historycznych i społeczno-kulturowych kontekstów poszczególnych esejów.

-Umiejętność sformułowania głównych tez poszczególnych tekstów oraz wskazania wniosków z nich płynących.

2. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

-Przestrzeń edukacyjna jako przedmiot naukowego namysłu - znajomość dokonań badawczych kluczowych, wspomnianych w książce autorów (rozdział 1).

-Fałdy przestrzeni szkolnej, dzielnice szkoły, rodzaje przestrzeni (publiczna, prywatna, intymna - przykłady), przestrzeń infantylizująca, szkoła w przestrzeni fotografii.

-Płeć przestrzeni.

-Szkoła w przestrzeni metafor.

PLUS: Nalaskowski A., Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł, Warszawa 2017, s. 9-27.

3. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, tom I, (2003), część II (Edukacja: podstawowe spojrzenia i idee), s. 103-185. 

-Status pedagogiki wśród innych dziedzin nauki.

-Pojęcie: wychowanie i edukacja (rozstrzygnięcia definicyjne).

-Charakter potocznych wyobrażeń edukacyjnych (przysłowia, dowcipy i aforyzmy edukacyjne).

-Funkcje edukacji (rozwijająca, korekcyjna, kompensacyjna, akceleracyjna, progresywna, demokratyzacyjna, adaptacyjna - s. 134-135).

-Pojęcie ideologii edukacyjnej plus egzemplifikacje ideologii edukacyjnych (s. 153-154).

Uniewska A., O Jakości pracy szkoły, Toruń 2013, s. 25-47.

Śliwerski B., Pedagogika, tom 2, Gdańsk 2006, s. 294-316.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020, (pdf na stronie MEN) - https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, dowolne wydanie.

Schulz R. (wybór), Antropologiczne podstawy wychowania, Żak, Warszawa 1996.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.2, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski Z. (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, PWN, Warszawa 2005

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 2011.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Kron F.W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.

Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.

Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni - przełom, Toruń 2013.

Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa

Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa

Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, (2012), Rozdział 15, s. 277-290. 

5. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność.

-Brzeziński J., Funkcja i rola współczesnego uniwersytetu.

-Kwieciński Z., Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim - systemowe, instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne.

7. https://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/PDF/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf. - s. 7-25)

-Założenia ideologiczne i przedstawiciele najnowszych nurtów współczesnej myśli o wychowaniu: pedagogika pozytywistyczna, egzystencjalna, krytyczna, antyautorytarna i postmodernistyczna).

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna - Słownik kategorii pojęciowych, s. 457-518.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia konwersatoryjne prowadzone ON-LINE w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć.

Praca własna na podstawie podanej literatury, indywidualne konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się kolokwium, na którym obowiązuje podana literatura oraz treści poruszane na zajęciach. Kolokwium odbywa się w formie tradycyjnej, w terminie ostatnich zajęć.

W razie trudnej sytuacji epidemicznej, dopuszczana jest możliwość zaliczenia ON-LINE.

Obecność na zajęciach on-line jest OBOWIĄZKOWA. Dopuszczalne są maksymalnie dwie, usprawiedliwione nieobecności.

Sytuację studentów posiadających IOS rozpatruję indywidualnie.

Uwagi:

I rok wychowanie fizyczne i sport- s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)