Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 2515-s1WLHI3L-PNJH
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 2515-s1WLHI3L-PNJH
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-14 11:30 : 13:00 sala
2021-04-16 13:15 : 14:45 sala
2021-04-21 11:30 : 13:00 sala
2021-04-23 13:15 : 14:45 sala
2021-04-28 11:30 : 13:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Magdalena Tosik
Literatura:

Filak, M. (2015) Hiszpański w tłumaczeniach, Warszawa, Preston Publishing.

Hejwowski, K. (2012) Komunikatywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.

Hurtado Albí, A. (2004) Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra.

Martínez, M.D., Ordeig, I. (2007) Practica tu español. Las expresiones coloquiales, Madrid, SGEL.

Tabakowska, E. (2009) Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków, Znak.

Verdia, E. (coord.)(2010) En acción, Madrid, AGL.

Zakres tematów:

Tematy zajęć to:

1. TEXTOS LITERARIOS

2. TEMAS SOCIALES

3. ECONOMÍA

4. POLÍTICA

- Realizar una entrevista en directo

- Comprender textos literarios, descriptivos, informativos.

- Elaborar un informe escrito.

- Desarrollo crítico, oral y escrito, relativo a los temas: economía, política y educación

- Comentario formal sobre noticias orales y escritas de la prensa española

- Redacción de informes in situ

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad

PNJH - Conversación y escritura

- Presentación crítica en su modalidad oral y escrita, relativo a los siguientes temas: economía, política y sociedad.

- Comentario formal y expositivo sobre noticias orales de la prensa española

- Reseña escrita sobre artículos relacionados con los temas elegidos

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad.

- Informe escrito sobre un discurso oral

- Exposición oral de los puntos principales de un debate

Metody dydaktyczne:

Tematy zajęć to:

1. TEXTOS LITERARIOS

2. TEMAS SOCIALES

3. ECONOMÍA

4. POLÍTICA

- Realizar una entrevista en directo

- Comprender textos literarios, descriptivos, informativos.

- Elaborar un informe escrito.

- Desarrollo crítico, oral y escrito, relativo a los temas: economía, política y sociedad.

- Comentario formal sobre noticias orales y escritas de la prensa española

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad

PNJH - Conversación y escritura

- Presentación crítica en su modalidad oral y escrita, relativo a los siguientes temas: economía, política y sociedad.

- Comentario formal y expositivo sobre noticias orales de la prensa española

- Reseña escrita sobre artículos relacionados con los temas elegidos

- Cuestiones y preguntas sobre temas de la actualidad.

- Informe escrito sobre un discurso oral

- Exposición oral de los puntos principales de un debate

PodpowiedźInformacje o stosowanych przez prowadzącego zajęcia metodach dydaktycznych (sposobie pracy nauczyciela akademickiego ze studentami). Metody dydaktyczne:

W trybie stacjonarnym:

Metody dydaktyczne podające na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące na podstawie materiałów audiowizualnych i prasowych.

Metody praktyczne na podstawie różnorodnych ćwiczeń.

Metody dydaktyczne aktywizujące: inscenizacje, dialogi sytuacyjne.

W trybie zdalnym:

Materiały dydaktyczne w formie pdf i dokumentów Word, konsultacje mailowe, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji, ćwiczenia z konwersacji online w formie video-konferencji.

Metody i kryteria oceniania:

W trybie stacjonarnym:

PNJH-tłumaczenie:

1) Ocena końcowego projektu:

Na koniec kursu każdy uczeń oddaje tłumaczenie (250 - 500 słów) na język polski z obszaru zainteresowania wraz z komentarzem. Celem projektu jest wykrycie fragmentów problematycznych dla tłumacza, zidentyfikowanie przyczyn problemów związanych z transferem i zaproponowanie rozwiązań.

2) Ocena kursu PNJH-tłumaczenie:

Ocena kursu zostanie przeprowadzana na podstawie testu kontrolnego z każdego z 2 modułów tematycznych (jeden test - 5 punktów) i projektu końcowego (10 punktów), co razem daje 20 punktów, które stanowią 20% oceny z egzaminu końcowego.

PNJH-konwersacje i pisanie:

Ocena końcowa zawiera:

Pisanie:

- Prezentację cotygodniowych prac pisemnych: 30%

- Końcowy test pisemny w sesji egzaminacyjnej: 70%

Konwersacje:

- Udział w zajęciach: 30%

- Końcowy egzamin ustny: 70%

Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym z PNJH-przekład i z PNJH-pisanie oraz na egzaminie ustnym z PNJH-konwersacje.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

W trybie zdalnym:

W trybie zdalnym ulega zmianie metoda nauczania. Kryteria zaliczenia i skala ocen pozostają takie same. Formę egzaminu ustala każdy z prowadzących zgodnie z wytycznymi Władz Dziekańskich. Zaliczenie przedmiotu i dopuszczenie do egzaminu końcowego również zależy od prowadzącego i może bazować na jednej pracy zaliczeniowej lub na ocenach z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

PNJH-traducción:

1) Sobre la evaluación del proyecto final del curso:

A finales del curso cada estudiante entrega la traducción del texto (250 – 500 palabras) al polaco del ámbito de su interés personal con el comentario. El objetivo del proyecto consiste en detectar los fragmentos problemáticos para el traductor, identificar las causas de los problemas de la transferencia y proponer soluciones.

2) Sobre la evaluación del curso PNJH-traducción:

La evaluación del curso se realiza por medio de una prueba de control por cada uno de los 2 módulos temáticos (una prueba - 5 puntos) y el proyecto final (10 puntos) con el resultado final de 20 puntos que constituyen el 20 % de la nota del examen final.

PNJH-conversación y redacción:

La nota final engloba:

- Presentación de las tareas escritas semanales: 30%

- Participación ACTIVA en las sesiones: 30%

- Prueba de evaluación escrita final: 70%

- Prueba de evaluación oral final: 70%

Uwagi:

III rok, lingwistyka stosowana: j. włoski z j. hiszpańskim s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.