Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 2517-s1LS1L-PNJH
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 2517-s1LS1L-PNJH
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy piątek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-14 09:45 : 11:15 sala
2021-04-15 09:45 : 11:15 sala
2021-04-16 11:30 : 13:00 sala
2021-04-21 09:45 : 11:15 sala
2021-04-22 09:45 : 11:15 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Beata Haniec, Adam Węgrzyn
Literatura:

PNJH-gramatyka

Castro, F., 2010. Uso de la gramática española. Nivel elemental, Edelsa

Castro, F., 2004. Aprende gramática y vocabulario 1, SGEL.

Encinar, A., 2012. Uso interactivo del vocabulario. Nivel A - B1, Edelsa

Baralo, M., 2018. Vocabulario nivel elemental A1-A2, Anaya

Bartkowiak, E., 2011. Español: repetytorium leksykalne, Wagros

Cybulska-Janczew, M., Perlin, J., 2020. Akademicka gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN

Aragonés Fernández, L. , 2009. Gramática de uso del español: Teoría y práctica A1-B2, SM

Filak, M., 2014. Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1, Preston Publishing

Filak, M., 2015. Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 2, Preston Publishing

Filak, M., 2019. Hiszpański w tłumaczeniach. Słownictwo, Preston Publishing

PNJH-pisanie

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

PNJH-konwersacje/rozumienie ze słuchu

Sánchez Alfaro, M., Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

Filak, M., Hiszpański w tłumaczeniach. Mów płynnie i poprawnie 1, Preston Publishing, 2020.

Miquel, L., Sans, N., Como suena 1, Difusión, 1991

Miquel, L., Sans, N., Como suena 2, Difusión, 1991

García Muñoz, R.M., Pomar González R., Beltrán Gallado E., Expresión oral. A1-A2, En clave, 2010

Zakres tematów:

PNJH -gramatyka

Gramatyka:

- zaimki wskazujące

- zaimki nieokreślone

- zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego

- zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego

- użycie czasowników z zaimkami w funkcji dopełnienia dalszego (gustar, parecer, interesar, quedar, doler)

- użycie peryfrazy estar + gerundio

- futuro inmediato ir + a + infinitivo

- wyrażenia konieczności (hay que, tener que, deber)

- tryb rozkazujący (imperativo afirmativo)

- stopniowanie przymiotników

- porównania oparte na przymiotnikach, rzeczownikach i przysłówkach

- czas przeszły pretérito perfecto – forma, użycie

- czas przeszły pretérito indefinido – forma, użycie

- różnica w użyciu pretérito perfecto i pretérito indefinido

- czas przeszły pretérito imperfecto – forma i użycie

- kontrast pretérito perfecto, pretérito indefinido i pretérito imperfecto

- czas przyszły futuro simple

- użycie przyimków

Leksyka:

- typy sklepów

- odzież – części garderoby, materiał, wzory

- czas wolny i hobby

- gastronomia – produkty spożywcze, sposoby przyrządzania posiłków

- części ciała, symptomy chorobowe, leczenie

- turystyka

- elementy świata przyrody (flora i fauna, geografia, pogoda)

- dyscypliny sportowe

PNJH-pisanie

Główne tematy wypowiedzi pisemnej w języku hiszpańskim to:

1. Dónde alojarse: Comprender información relativa a los hospedajes y espacios turísticos. Escribir un correo electrónico solicitando información sobre un alojamiento determinado.

2. Publicidad y consumo: Analizar un anuncio y comprender información relacionada con diferentes productos comerciales.

3. Foro de discusión: ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer?: Aconsejar a alguien de manera escrita y valorar las ventajas e inconvenientes a la hora de tomar una decisión.

4. Costumbres españolas: Reflexionar y escribir una crítica sobre los hábitos y las costumbres más conocidas de los españoles.

PNJH-konwersacje/rozumienie ze słuchu

Treści leksykalne

-pomieszczenia

-meble i wyposażenie domu

-przymiotniki opisujące przedmioty

-miasto

-miejsca i usługi

-budynki handlowe

-środki transportu

-liczebniki porządkowe 1-10

-godziny

-pory dnia

-dni tygodnia

-miesiące

-pory roku

-główne kierunki geograficzne

-daty

-czynności dnia codziennego

-czynności związane z czasem wolnym

-sport

-gry planszowe

-żywienie i styl życia

-żywność

-sklepy z żywnością

Treści funkcjonalne

-opisywanie mieszkań i domów

-opisywanie przedmiotów i miejsc

-opisywanie dzielnic i miast

-lokalizowanie miejsc

-przyciąganie czyjejś uwagi

-pytanie i udzielanie informacji o drogę do jakiegoś miejsca

-organizowanie wypowiedzi

-mówienie o czynnościach dnia codziennego

-pytanie o godzinę

-opisywanie harmonogramu dnia

-wyrażanie częstotliwości

-opisywanie pogody

-organizowanie wypowiedzi

-opisywanie czasu wolnego, zainteresowań i umiejętności

-mówienie o zainteresowaniach i zdolnościach

-wyrażanie swoich upodobań i preferencji

-proponowanie

-reagowanie na składane propozycje: przyjmowanie lub odrzucanie propozycji

-pytanie o opinię

-wyrażanie opinii

-ocenianie

-mówienie o zwyczajach w czasie teraźniejszym

-ocenianie i opisywanie produktów

-wyrażanie swoich upodobań i preferencji

-dawanie rad i wskazówek

Treści kulturowe

-domy w Hiszpanii i w Polsce

-miasta hiszpańskojęzyczne: Ciudad de México, Ávila, Salamanca

-dzielnice hiszpańskojęzyczne: el Albaicín de Granada, La Boca de Buenos Aires, el Barrio Gótico de Barcelona

-budynki specyficzne dla Hiszpanii i Polski: quiosco i estanco

-formy osobowe: tú/usted

-pory dnia w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych

-harmonogram dnia w Hiszpanii i w Polsce

-lekarze bez granic

-formy spędzania czasu wolnego w Hiszpanii

-sporty popularne w krajach hiszpańskojęzycznych

-hiszpańskie gry planszowe: El juego de la oca

-oferta kulturalna w Madrycie

-dieta śródziemnomorska a dieta polska

-żywność wywodząca się z Ameryki Łacińskiej i z innych części świata

-hiszpańskie zagadki

Metody dydaktyczne:

W trybie stacjonarnym:

Metoda podająca – wykład konwersatoryjny, problemowy i informacyjny, opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metoda poszukująca – ćwiczeniowa, doświadczeń, referatu

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.

W trybie zdalnym:

Materiały dydaktyczne w formie pdf i dokumentów Word, konsultacje mailowe, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji, ćwiczenia z konwersacji online w formie video-konferencji.

Metody i kryteria oceniania:

W trybie stacjonarnym:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

1. Kontrola końcowa w postaci egzaminu pisemnego i ustnego. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2.

2. Kontrola bieżącej aktywności studenta na zajęciach, przygotowania do zajęć oraz poczynionych postępów (pisemne prace kontrolne). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2.

Kryteria oceniania

1. Wyniki pisemnych prac kontrolnych i egzaminu końcowego.

2. Aktywność i przygotowanie studenta do zajęć (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

Zajęcia kończą się egzaminem w letniej sesji egzaminacyjnej, który sprawdza nabyte umiejętności językowe pod względem wypowiedzi ustnej, pisemnej, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz wiedzy z zakresu gramatyki. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z PNJH. Nieuzyskanie zaliczenia z PNJH (z jednej, z dwóch lub z trzech części wchodzących w skład modułu), według wyznaczonych przez prowadzących kryteriów, nie daje możliwości przystąpienie do egzaminu. Student musi powtórzyć dany semestr z PNJH w nowym roku akademickim, niezależnie od ilości niezaliczonych części.

Niezaliczenie egzaminu w I terminie z którejkolwiek z części pisemnej oznacza ocenę ndst. i nie daje możliwości przystąpienia do egzaminu ustnego. Student ma możliwość II podejścia do niezaliczonej części pisemnej w sesji poprawkowej. Po zaliczeniu danej części pisemnej przystąpi do egzaminu ustnego. Nie ma możliwości III podejścia poprawkowego. W przypadku uzyskania oceny ndst. z egzaminu student będzie musiał powtórzyć dany semestr z PNJH w nowym roku akademickim.

Skala oceniania:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

W trybie zdalnym ulega zmianie metoda nauczania. Kryteria zaliczenia i skala ocen pozostają takie same. Formę egzaminu ustala każdy z prowadzących zgodnie z wytycznymi Władz Dziekańskich. Zaliczenie przedmiotu i dopuszczenie do egzaminu końcowego również zależy od prowadzącego i może bazować na jednej pracy zaliczeniowej lub na ocenach z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Uwagi:

I rok, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.