Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy teorii polityki [2751-PL-S1-1-PTP] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy teorii polityki [2751-PL-S1-1-PTP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Dominiak
Literatura:

Plan kursu:

Wprowadzenie – zajęcia organizacyjne

1. Polityka

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Polityka, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Polityka, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

Hans-Hermann Hoppe, Teoria socjalizmu i kapitalizmu, tłum. Paweł Nowakowski, Fundacja Instytutu Ludwiga von Misesa, Wrocław 2015 (dalej jako TSK). Rozdz. 1 i 2.

Murray Newton Rothbard, Interwencjonizm, czyli władza a rynek, tłum. Rafał Rudowski, Fijorr Publishing, Warszawa 2009 (dalej jako IWR). Rozdz. 1 i 2.

2. Państwo

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Państwo, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Państwo, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 2; IWR rozdz. 3 do punktu E. Ograniczenia imigracyjne, s. 74.

3. Władza polityczna i przywództwo polityczne

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Władza, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Władza polityczna, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Przywództwo, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XV, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

IWR rozdz. 3 od punktu E. Ograniczenia imigracyjne, s. 74 do końca rozdziału, s. 119.

4. Legitymizacja władzy politycznej

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Legitymacja, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998, rozdz. 4.4. Legitymizacja władzy politycznej.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 3; IWR rozdz. 4 do Część II: Podatki od zgromadzonego kapitału, s. 159.

5. Elity polityczne

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Elity, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Egalitaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Elitaryzm, w: w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Egalitaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 4; IWR rozdz. 4 od Część II: Podatki od zgromadzonego kapitału, s. 159 do punktu 7. Kanony „sprawiedliwego” opodatkowania A. Sprawiedliwy podatek i sprawiedliwa cena, s. 192.

6. Interes polityczny i grupy interesu

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2002, rozdz. XVI. Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele.

Grupy nacisku, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 5. IWR rozdz. 4 od punktu 7. Kanony „sprawiedliwego” opodatkowania A. Sprawiedliwy podatek i sprawiedliwa cena, s. 192 do końca rozdziału 4.

7. Kultura polityczna

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Kultura polityczna, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIX, Radom 2005.

Kultura polityczna, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Kultura polityczna, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 6; IWR rozdz. 5 do punktu 3. Wydatki realne: socjalizm, s. 256.

8. Totalitaryzm i autorytaryzm

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Autorytaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Totalitaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Autorytaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Totalitaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Totalitaryzm, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XVII, Radom 2006.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 7; IWR rozdz. 5 od punktu 3. Wydatki realne: socjalizm, s. 256 do końca rozdziału 5.

9. Demokracja i monarchia

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Demokracja, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Monarchia, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Demokracja, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 8; IWR rozdz. 6 do punktu 11. Władza i przymus, s. 311.

10. Pojęciowe ujęcie pozostałych typów ustrojów politycznych 1

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Absolutyzm, Anarchizm, Arystokracja, Cesarstwo, Dyktatura, Ochlokracja, Oligarchia, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 9; IWR rozdz. 6 od punktu 11. Władza i przymus, s. 311 do końca rozdziału 6.

11. Pojęciowe ujęcie pozostałych typów ustrojów politycznych 2

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Plutokracja, Politeja, Republika, Synarchia, Technokratyzm, Teokracja, Tyrania, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 10; IWR rozdz. 7.

Kolokwium końcowe

Zakres tematów:

Plan kursu:

Wprowadzenie – zajęcia organizacyjne

1. Polityka

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Polityka, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Polityka, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

Hans-Hermann Hoppe, Teoria socjalizmu i kapitalizmu, tłum. Paweł Nowakowski, Fundacja Instytutu Ludwiga von Misesa, Wrocław 2015 (dalej jako TSK). Rozdz. 1 i 2.

Murray Newton Rothbard, Interwencjonizm, czyli władza a rynek, tłum. Rafał Rudowski, Fijorr Publishing, Warszawa 2009 (dalej jako IWR). Rozdz. 1 i 2.

2. Państwo

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Państwo, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Państwo, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 2; IWR rozdz. 3 do punktu E. Ograniczenia imigracyjne, s. 74.

3. Władza polityczna i przywództwo polityczne

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Władza, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Władza polityczna, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Przywództwo, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XV, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

IWR rozdz. 3 od punktu E. Ograniczenia imigracyjne, s. 74 do końca rozdziału, s. 119.

4. Legitymizacja władzy politycznej

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Legitymacja, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998, rozdz. 4.4. Legitymizacja władzy politycznej.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 3; IWR rozdz. 4 do Część II: Podatki od zgromadzonego kapitału, s. 159.

5. Elity polityczne

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Elity, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Egalitaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Elitaryzm, w: w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Egalitaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 4; IWR rozdz. 4 od Część II: Podatki od zgromadzonego kapitału, s. 159 do punktu 7. Kanony „sprawiedliwego” opodatkowania A. Sprawiedliwy podatek i sprawiedliwa cena, s. 192.

6. Interes polityczny i grupy interesu

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2002, rozdz. XVI. Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele.

Grupy nacisku, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 5. IWR rozdz. 4 od punktu 7. Kanony „sprawiedliwego” opodatkowania A. Sprawiedliwy podatek i sprawiedliwa cena, s. 192 do końca rozdziału 4.

7. Kultura polityczna

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Kultura polityczna, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIX, Radom 2005.

Kultura polityczna, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Kultura polityczna, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 6; IWR rozdz. 5 do punktu 3. Wydatki realne: socjalizm, s. 256.

8. Totalitaryzm i autorytaryzm

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Autorytaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Totalitaryzm, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Autorytaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Totalitaryzm, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Totalitaryzm, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. XVII, Radom 2006.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 7; IWR rozdz. 5 od punktu 3. Wydatki realne: socjalizm, s. 256 do końca rozdziału 5.

9. Demokracja i monarchia

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Demokracja, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Monarchia, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Demokracja, w: Leksykon politologiczny. Polityka – ustrój – idee, pod red. M. Chmaja, Lublin 1999.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 8; IWR rozdz. 6 do punktu 11. Władza i przymus, s. 311.

10. Pojęciowe ujęcie pozostałych typów ustrojów politycznych 1

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Absolutyzm, Anarchizm, Arystokracja, Cesarstwo, Dyktatura, Ochlokracja, Oligarchia, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 9; IWR rozdz. 6 od punktu 11. Władza i przymus, s. 311 do końca rozdziału 6.

11. Pojęciowe ujęcie pozostałych typów ustrojów politycznych 2

Kategorie politologiczne – lektura obowiązkowa:

Plutokracja, Politeja, Republika, Synarchia, Technokratyzm, Teokracja, Tyrania, w: Encyklopedia polityczna, pod red. J. Bartyzela, B. Szlachty, A. Wielomskiego, Radom 2007.

Teoria polityczna – lektura obowiązkowa:

TSK rozdz. 10; IWR rozdz. 7.

Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

dyskusja, wykład, referat

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia kursu: Zaliczenie z oceną. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie punktów uzyskanych za wejściówki, aktywność, referat oraz kolokwium. Obowiązkowa jest obecność na wszystkich zajęciach merytorycznych. Spełnienie obowiązku obecności jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.

Uwagi:

Prof. Ł. Dominiak - gr 1 - PL - st. I - rok 1 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)