Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura i życie codzienne w Polsce (XIX w.) [2502-s1LPC1L-LZCP] Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura i życie codzienne w Polsce (XIX w.) [2502-s1LPC1L-LZCP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 406
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Pniewski
Literatura:

Literatura:

A. Teksty analizowane/ilustracyjne:

1. A. Mickiewicz, "Sonety krymskie" - ("Grób Potockiej", "Mogiły haremu", "Bakczysaraj", "Bakczysaraj w nocy"). Obraz Krymu na podstawie fotografii Krymu z przełomu XIX/XX wieku.

2. Korespondencja filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Wrocław 1999 (wybór), Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgiskich, oprac. F. Wrotnowski, Berlin-Poznań 1861:

https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#info:metadata

3. B. Prus, Ze wspomnień cyklisty (fragmenty):

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm0661

4. B. Prus, Lalka (fragmenty - miasto).

5. B. Prus, Ogród Saski:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/prus-ogrod-saski.pdf

6. Czasopisma z epoki: Kolarz, wioślarz i łyżwiarz. Tygodnik sportowy:

https://www.europeana.eu/en/item/0940413/_nnm7Rrl

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnm7RrX, fragmenty czasopism mówiące o fotografii, sprzętach i strojach sportowych, koncertach, wydarzeniach kulturalnych (odpowiednie fragmenty zostaną wysłane studentom)

B. Literatura przedmiotowa, teorie, analizy:

1. Fotografia: Historia fotografii od 1839 do dziś, red. T. Mulligan, D. Wooters, tłum. E. Tomczyk, Koln 2010.

2. Ogrody: Longin Majdecki, Historia ogrodów, t. I, t. II (fragmenty).

3. Uzdrowiska: J.W. Kochański, Historia polskiej balneologii w zarysie, [w:] Wielka księga balneologii..., red. I. Ponikowska, J.W. Kochański, Warszawa 2017

4. Sport: K. Szujecki, Historia sportu w Polsce 1805-2018, Kraków 2017.

Zakres tematów:

1. Polacy na zesłaniu i emigracji. Odkrycia, zjawiska transkulturowe, kariery zawodowe:

a) A. Mickiewicz (Krym, architektura, kultura), Januszewski (Kirgistan, kultura),

b) W. Zglenicki (Azerbejdżan, przemysł naftowy), polscy architekci w Baku. I. Domeyko - filomata, inżynier, geolog

c) muzyka: K. Lipiński - jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych kompozytorów XIX wieku; pojedynki z Paganinim, koncerty, marketing, reklama, skandale w środowisku muzycznym XIX wieku (z uwzględnieniem profilu Państwa studiów).

2 zajęcia

2. Sporty popularne w XIX wieku:

a) wynalazek: rower - historia, rowery w Europie, rower w Polsce, tory rowerowe, zawody (typy wyścigów, reprezentanci narodowi), wyposażenie,

b) towarzystwa sportowe: polskie towarzystwa rowerowe, Prus jako cyklista, Sienkiewicz jako pisarz, cyklista, patriota i celebryta,

c) towarzystwa sportowe/rowerowe i kultura (nie tylko fizyczna): uroczystość nadania tytułu honorowego członka tow. rowerowego Sinkiewiczowi jako przykład życia kulturalnego elit miejskich, teatry, orkiestry, twórcy w klubach sportowo-kulturalnych,

d) geneza strojów sportowych, rozwiązań stosowanych w kolarstwie, łyżwiarstwie, wioślarstwie, tenisie

współczesna perspektywa (związana z profilem Państwa studiów): metody reklamowania sprzętu, strojów, "środków dopingowych", używek (papierosy i alkohol), najsłynniejsze wyścigi i ich tradycja (istniejące także współcześnie, np. tzw. klasyki kolarskie, gwiazdy Michelina itp.)

3 zajęcia

3. Ogrody i parki miejskie:

a) historia ogrodów,

b) rozwój miast i parki miejskie, koncepcja higieny psychicznej i kultury fizycznej,

c) parki i ogrody w Europie i Stanach Zjednoczonych, najsłynniejsze ogrody w Polsce, ogrody w okolicy (np. Wierzbiczany),

d) park miejski w Toruniu

e) struktura cmentarzy (nowe uporządkowanie; oryginalne style grobowców we Francji, w Polsce, ziemiach niemieckich)

3 zajęcia

4. Ogród Saski - studium przypadku, "Ogród Saski" Prusa, rozrywka proponowana w tego typu parku, wyposażenie, urządzenia.

1 zajęcia

5. Fontanny, uzdrowiska, balneologia - na ziemiach niemieckich, we Francji i w Polsce.

2 zajęcia

6. Fotografia:

a) geneza, wynalazki, zastosowanie w malarstwie,

b) obecność fotografii w literaturze (np. A. Mickiewicz. "Nad wiodą wielką i czystą" - kontakty Mickiewicza z wynalazcami i fotografią, podobieństwo obrazów poetyckich do ujęć fotograficznych: perspektywa, rama, punkt widzenia, negatywowość)

c) koncepcje czasu i analizy czasu i ruchu w fotografii (wynalazki, malarstwo, fotografia analityczna, fotografia naukowa, literackie analizy czasu i ruchu - podobieństwa)

2 zajęcia

7. Toruń - XIX-wieczna tkanka miejska, park miejski, twierdza, obiekty militarne (możliwe zajęcia terenowe lub wizyta w muzeum historii Torunia).

1 zajęcia

8. Test.

Metody dydaktyczne:

W1: (K_W08) - ma wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury polskiej i europejskiej (media, malarstwo)

W3: (K_W11) - zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji

U1: (K_U01) - potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł.

U2: (K_U02) - potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych.

K1: (K_K01) - ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł.

K2: (K_K02) - w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Uwagi:

I rok, lingwistyka praktyczna i copywriting s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)