Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe [1351-PP-4SJ] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo podatkowe [1351-PP-4SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
sala Audytorium_G
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Prejs
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008 lub kolejne wydania

2) A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2012 lub kolejne wydania

Literatura uzupełniająca:

1) Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, praca zbiorowa, red. B.Brzeziński, M.Kalinowski, A.Olesińska, ODDK Gdańsk 2015

2) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red.: B. Brzeziński, Toruń 2009.

3) Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego – węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Wolters Kluwer business 2013

4) Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010 i kolejne wydania

5) Ordynacja podatkowa. Komentarz, praca zbiorowa, S. Babiarz i inni najnowsze wydanie

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z materią poszczególnych podatków z uwzględnieniem elementów części ogólnej prawa podatkowego. Zajęcia odbywają się w kilku blokach tematycznych:

- I blok – podatek dochodowy od osób fizycznych, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, składanie pit- 36 - 6 godzin

- II blok- podatek dochodowy od osób prawnych, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, składanie CIT - 4 godziny

-III blok - podatek od towarów i usług, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, składanie zgłoszenia rejestracyjnego, wniosek o interpretacje w sprawie dotyczącej tego podatku - 6 godzin

- IV blok - podatek akcyzowy, praca z tekstem normatywnym , skarga/odpowiedz na skargę w stanie faktycznym dotyczącym tego podatku - 2 godziny

-V blok - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, deklaracje/informacje do wypełnienia - 4 godziny

-VI blok - podatek od czynności cywilnoprawnych, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, deklaracja do wypełnienia -2 godziny

-VII blok - podatek od spadków i darowizn, praca z tekstem normatywnym , rozwiązywanie kazusów dotyczących prawnych mechanizmów wymierzania i pobierania tego podatku, deklaracja do wypełnienia -2 godziny

- VIII blok - pisma procesowe w sprawach podatkowych - 2 godziny

-IX blok - zgłaszanie schematów podatkowych - 2 godziny

Razem: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- metody interaktywne, rozwiązywanie kazusów, wypełnianie formularzy podatkowych

Max. 20 % zajęć może odbyć się asynchronicznie - poprzez wykorzystanie platformy MS TEAMS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wykonania zadań (rozwiązanie kazusów, wypełnienie deklaracji podatkowych). Kryterium oceniania na ćwiczeniach: poprawność przesłanego rozwiązania zadania oraz odpowiedzi udzielonej podczas zajęć, mierzona liczbą punktów przyznanych za poszczególne zadania/odpowiedzi.

Szczegółowe kryteria oceny:

5 pkt- dostateczny

5,5 pkt - dostateczny plus

6 pkt - dobry

6,5 pkt - dobry plus

7 pkt - bardzo dobry

Warunkiem zaliczenia jest nieprzekroczenie limitu nieobecności powyżej 2 godzin lekcyjnych

Uwagi:

Studenci IV r. prawa stacjonarnego gr. ćw. 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)