Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego [2506-s1POL1L-GOJP-K] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego [2506-s1POL1L-GOJP-K]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4814
Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia morfologii (m.in. morfem, morf, allomorf), zasady analizy morfemowej, dystrybucyjna i funkcjonalna typologia morfemów.

2. Słowotwórstwo a fleksja.

3. Pojęcie derywatu (wyrażenia motywowanego, formacji słowotwórczej) oraz jego budowa (temat słowotwórczy i formant). Zasady analizy słowotwórczej.

4. Wartość kategorialna, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy. Problem produktywności modelu.

5. Typologia formantów. Typy derywacji ze względu na typ formantu. Funkcje formantów. Typy derywatów ze względu na funkcję formantów.

6. Derywaty rzeczownikowe: formanty, podstawowe kategorie słowotwórcze. Przegląd derywatów transpozycyjnych, mutacyjnych i modyfikacyjnych.

7. Derywaty proste a złożone. Budowa i typy złożeń.

8. Derywaty przymiotnikowe: formanty, kategorie słowotwórcze (derywaty predyspozycyjne i niepredyspozycyjne); znaczenie słowotwórcze i kontekstowe derywatów przymiotnikowych. Derywaty złożone.

9. Derywaty czasownikowe: wykładniki derywacji, kategorie słowotwórcze.

10. Gniazda słowotwórcze ─ ich struktura pozioma i pionowa (metody odtwarzania gniazd słowotwórczych, produktywność derywacyjna w modelu gniazdowym).

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach są stosowane metody dydaktyczne podające, eksponujące i poszukujące.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

2. Przygotowanie do zajęć i aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Wyniki pisemnej pracy kontrolnej.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Uwagi:

I rok, filologia polska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)