Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia Reklamy [1401-PRE-4L-DM] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia Reklamy [1401-PRE-4L-DM]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:00 - 10:30
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Marcin Jaworski
Literatura:

Bernstein, D. (2005). Billboard!. Reklama otwartej przestrzeni. Warszawa: PWN.

Cialdini R., (2009). Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk:Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dobek-Ostrowska B. (2004). Podstawy komunikowania społecznego,Wrocław: Wydawnictwo Astrum

Doliński, D. (1998). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja Reklamowa Aida s.c.

Doliński D., (2005). Techniki wpływu społecznego, Warszawa: Scholar

Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Goban-Klas T., (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN

Hamman W., Gut J., (2004). Handlowanie to gra, Warszawa: Kontakt

Jachnis A., (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta

Kall J., (2010). Reklama, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Krzemień-Ojak Sław, (1997). Kultura i sztuka u progu XXI wieku, Białystok: Trans Humana

Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Orzechowski J., Wierzchoń M., (2010). Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką., Warszawa:: Academica Wydawnictwo SWPS

Szewczuk W., (2000). Podstawy psychologii, Warszawa: Fundacja Innowacja

Zimbardo P., Johnson R. L., McCann V.,(2001). Psychologia. T. 1. Kluczowe koncepcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zakres tematów:

- Historia reklamy

- Kontekst kulturowo-cywilizacyjny dla reklamy współczesnej: przemiany ponowoczesności, konsumeryzm i społeczeństwo konsumpcji

- perswazyjny wymiar reklamy

- podstawowe zasady psychologiczne wpływające na skuteczny przekaz reklamowy

- reklama jako "opowieść" - konstrukcja współczesnego przekazu reklamowego

- estetyki reklamy

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat

Uwagi:

kierunki artystczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)