Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy teorii polityki [2751-PL-S1-1-PTP] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy teorii polityki [2751-PL-S1-1-PTP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Peszyński
Literatura:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.

Arystoteles, Politymmka, Warszawa 2010.

Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, F. Pierzchalski, B. Rydliński red., Warszawa 2017.

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.

Bartyzel J., Przedmowa, Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory nr 28/2020, s. 9-15.

Bartyzel J., Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1915-2000, Kraków 2006.

Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.

Dominiak Ł., Perlikowski Ł., Sprawiedliwość-tożsamość-racjonalność. Wybrane problemy filozofii polityki, Toruń 2016.

Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975

Engels F., K. Marks, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa 1982.

Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005.

Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

Hirschman A., Namiętności i interesy, Kraków 1997.

Jabłoński A.W., Sobkowiak L., (red.) Studia z Teorii Polityki, t. 1., Wrocław 1997.

Jabłoński A.W., Sobkowiak L., (red.) Studia z Teorii Polityki, t. 2., Wrocław 1997

Jabłoński A.W., Sobkowiak L., Studia z Teorii Polityki, t. 3., Wrocław 2000.

Laclau E., Rozum populistyczny, Wrocław 2005.

Lipset S. M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.

Muller J.-W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017.

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2002.

Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.

Szmulik B., M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.

Szostak W., Zarys teorii polityki dla studentów nauk politycznych, Toruń 2007.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.

Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.

von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Państwo (7 X 2022)

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 80-93.

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 157-177.

2. Władza polityczna i przywództwo polityczne (14 X 2022)

R. Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 95-110.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007, s. 219-242; 497-512.

3. Kultura polityczna (21 X 2022)

R. Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 153-160.

A.W.Jabłoński, Kultura polityczna i jej przemiany, Studia z Teorii Polityki" tom. II , Wrocław 1997, s. 177-198.

4. Totalitaryzm i autorytaryzm (28 X 2022)

R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 32-82.

5. Demokracja (4 XI 2022)

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 205-270.

6. Systemy polityczne (10 XI 2022)

A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, "Studia z Teorii Polityki" t. I. Wrocław 1997, s. 73-88.

A. Antoszewski, Reżim polityczny, "Studia z Teorii Polityki" t. I. Wrocław 1997, s. 89-104

7. Systemy wyborcze (18 XI 2022)

A.Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 207-236.

8. Partie i systemy partyjne (25 XI 2022)

K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, 42-84; 103-137.

9. Polityczny wymiar władzy sądowniczej w państwach współczesnych (2 XII 2022)

A.Antoszewski., R.Herbut , Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa: PWN.

10. Społeczeństwo obywatelskie i Ruchy Społeczne (9 XII 2022)

K.Dziubka, Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia. (W:) Studia z teorii polityki, tom II. Red. Ja-błoński A., Sobkowiak L. Wrocław 1998, s.31-52.

E.Wnuk-Lipiński, Społeczeństwo obywatelskie a demokratyzacja, (w:) Zachowania polityczne t. 2 red. R.I.Dalton, H-D.Kllingemann, Warszawa 2010, s. 306-328.

R.Koopmann, Ruchy społeczne, (w:) Zachowania polityczne t. 2 red. R.I.Dalton, H-D.Kllingemann, Warszawa 2010, s. 329-348.

11. Interes polityczny i grupy interesu (16 XII 2022)

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2002, rozdz. XVI. Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele.

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 231-239.

12. Geopolityka (13 I 2023)

A.Czajowski, Geopolityka, "Studia z teorii polityki" t. II, Wrocław 1998, s. 97-112.

13. Opinia publiczna (20 I 2023)

E. Młyniec, (2002), Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań-Wrocław, s. 13-39.

A.W. Jabłoński (2004), Opinia publiczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) Szmulik B,

Żmigrodzki M., Lublin, s. 475-491.

14. Konflikty polityczne (27 I 2023)

L.Sobkowiak, Konflikt polityczny - analiza pojęcia, "Studia z Teorii Polityki" t. I, Wrocław 1997, s. 117-132.

15. Polityczne procesy decyzyjne (31 I 2023)

H.Komarnicki, Decyzje polityczne i proces decyzyjny. (W:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. Szmulik B., Żmigrodzki M. Lublin 2007.

W.Lamentowicz, Procesy decyzyjne w systemach politycz-nych. (W:) Teoria państwa i prawa. Red. Kowalski J., Lamen-towicz W, Winczorek P. Warszawa 1981.

Metody dydaktyczne:

referat,

dyskusja,

case studies

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

- Referat (prezentacja na zajęciach) - 35 pkt.

- Referat forma pisemna - 30 pkt.

- Aktywność (dyskusja po prezentacji + case studies) - 65 pkt. (0-5 na jedynych zajęciach)

- Ponadwymiarowe nieobecności - minus 10 pkt. za każdą nieobecność powyżej 2 dopuszczalnych (nieobecności można odrabiać na dyżurach)

- Karne kolokwium - (minus 15 - 0 pkt) w przypadku braku przygotowania osób z grupy lub niestosownego zachowania

Kryteria oceniania:

>= 65 - 2

66-78 - 3

79-89 - 3+

90-103 - 4

103-114- 4+

115 =< - 5

Uwagi:

Dr W. Peszyński - gr 1 - PL - st. I - rok 1 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)