Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe [1351-PP-4SJ] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo podatkowe [1351-PP-4SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 14:30 - 16:00
sala 101
Wydział Prawa i Administracji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Prejs
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008

2) A. Franczak, P. Majka, A. Olesińska, J. Pustuł, Kazusy z prawa podatkowego, Toruń 2020

Literatura uzupełniająca:

1) B. Brzeziński, Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013

2) A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2012

3) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, (red.) P. Borszowski, Warszawa 2020

4) Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń z prawa podatkowego zostaną przedstawione fundamentalne informacje na temat wszystkich podatków w Polsce, a szczegółowemu omówieniu i analizie zostaną poddane wybrane regulacje. W celu przejrzystego przedstawienia poszczególnych zagadnień i usystematyzowania materiału przewidzianego programem, ćwiczenia prowadzone są przy pomocy środków multimedialnych.

1. Wprowadzenie - podstawowe instytucje prawa podatkowego - 2 h

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych – 8 h

3. Podatek od towarów i usług, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 6 h

4. Podatek akcyzowy – 2 h

5. Podatek od nieruchomości – 4 h

6. Podatek rolny, leśny – 2 h

7. Podatek od spadków i darowizn – 2 h

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 h

9. Omówienie prac pisemnych - 2 h

Tj. łącznie 30 h zajęć.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia obejmują między innymi pracę z tekstem normatywnym, rozwiązywanie kazusów z zakresu wybranych podatków, analizę orzecznictwa sądów oraz przygotowanie pism (tj. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, opinia prawna).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności (dozwolone dwie nieobecności), odpowiedniego przygotowania pism, rozwiązania kazusów i aktywności na zajęciach.

Za każde pismo można otrzymać od 0 do 3 + (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, opinia prawna).

Szczegółowe kryteria oceniania:

Poniżej 8+ - brak zaliczenia

8+ - dostateczny

9+ - dostateczny plus

10+ - dobry

12+ - dobry plus

ponad 14+ - bardzo dobry

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej za jedno pismo +.

Prace pisemne obowiązują także w przypadku zajęć online, a aktywność na zajęciach będzie brana pod uwagę analogicznie jak podczas zajęć stacjonarnych.

Uwagi:

Studenci IV r. prawa stacjonarnego gr. ćw. 8

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)