Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2506-s2POL1Z-SEM] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2506-s2POL1Z-SEM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 112
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5477
Literatura:

Literatura jest wskazywana indywidualnie. Jej dobór literatury jest uzależniony od tematu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Wybór tematyki pracy magisterskiej, zasady przygotowania pracy, praca nad konspektem.

Proponowana tematyka prac:

1. Dynamika zasobu leksykalnego języka polskiego, ekspresywność słownictwa, kreatywność leksykalna, problemy słowotwórstwa polszczyzny, różne kategorie słowotwórcze, feminatywy, słownictwo wykluczające i włączające.

2. Nowe media w komunikacji - ujęcie mediolingwistyczne. Oddziaływanie mediów na język, zmiany wzorców komunikowania się, analiza medialnych obrazów świata; teorie spiskowe.

3. Problemy etyki i estetyki komunikacji, np. perswazja a manipulacja, media społecznościowe a grzeczność i stosowność w komunikacji; zjawisko patostreamingu; stereotypizacja i dyskryminacja w dyskursie publicznym; etyka słowa a poprawność polityczna.

4. Nazwy własne w dyskursie (aspekt społeczny, kulturowy, ideologiczny).

5. Kultura języka; problem normy w różnych odmianach języka; błędy językowe.

6. Odmiany stylistyczne polszczyzny. Idiolekty. Środki stylistyczne w różnych typach tekstów.

7. Świadomość językowa i metajęzykowa użytkowników polszczyzny jako języka pierwszego, obcego i odziedziczonego, badania dwujęzyczności.

8. Problemy dydaktyki i glottodydaktyki języka polskiego.

9. Współczesna polszczyzny w kontekście kulturowym; gatunki w Internecie; multimodalność.

10. Poprawna emisja głosu w mowie; artykulacja i dykcja.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: pokaz;

Metody podające: wykład konwersatoryjny;

Metody poszukujące: projektu, seminaryjna, ćwiczeniowa, doświadczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocenianie bieżące (ocena kształtująca) i okresowe.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przygotowywanie się do zajęć i aktywne uczestnictwo w seminarium, przedstawienie szczegółowego konspektu pracy, zgromadzenie i zaprezentowanie literatury przedmiotu odpowiadającej problematyce podjętej w pracy, rozpoczęcie gromadzenia materiału badawczego.

Uwagi:

J. Kaproń-Charzyńska - I rok, filologia polska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)