Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny II [3600-2ZEN-SPCJL-060Z] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 2630

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny II [3600-2ZEN-SPCJL-060Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2630 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala s. 15
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
sala s. 18
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Viktoriia Klavdich
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/UCJO/course/view.php?id=1072
Literatura:

Brown G., Rice S., Professional English in Use: Law, CUP, 2007Krois-Lindner A.,

Callanan H., Edwards L., Absolute Legal English, Delta Publishing, 2010

Cyganik M., Legal English Basics, CH Beck 2018

Emerson P., Business Grammar Builder, McMillan

Firth M., Introduction to International Legal English, CUP, 2008

Mason C., Atkins R., The Lawyers English Language Coursebook, Global Legal English Ltd., 2011

Emerson P., Business Grammar Builder, McMillan

Widdowson R., Business Law, Pearson Longman 2010

materiały własne

Zakres tematów:

Lektorat obejmuje naukę gramatyki, funkcji językowych oraz terminologii w zakresie następujących tematów:

Wprowadzenie do języka prawniczego

podstawowa terminologia, systematyka wewnętrzna prawa, różnice pomiędzy językiem ogólnym a językiem specjalistycznym

1. Kształcenie akademickie

studia uniwersyteckie (podstawowa terminologia), wymiana studencka, opis przedmiotu, wykład uniwersytecki, praktyka zawodowa

2. Funkcje prawa

normy społeczne a normy prawne, wieloaspektowość prawa

Systematyka wewnętrzna prawa

prawo publiczne i prywatne, prawo materialne, prawo ustrojowe, prawo postępowania, gałęzie prawa

Podział i równowaga władzy

trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywateli, procedura legislacyjna na przykładzie Wielkiej Brytanii

3.Kariera zawodowa

- Zagadnienia leksykalne: 1.edukacja prawnicza: modele edukacji, rodzaje studiów, programy rekrutacji absolwentów; 2.zawody prawnicze: egzaminy zawodowe, urząd sędziego i prokuratora, perspektywy zawodowe w dziedzinie prawa handlowego

4.Wstęp do prawa umów

- Zagadnienia leksykalne: rodzaje umów, elementy obowiązkowe umowy w systemie prawa common law, główne warunki umowy, naruszenie umowy

5. Prawo pracy; Zwiększanie zdolność do zatrudnienia

ścieżka kariery, CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna

Prawo pracy

- Zagadnienia leksykalne: prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowa o pracę, spory dotyczące zatrudnienia, bezpodstawne zwolnienie z pracy, dyskryminacja, negocjacje,

Test samooceniający 1: test gramatyczny

Test samooceniający 2: przestępstwa i kara

Zajęcia zdalne: do decyzji prowadzącego

Metody dydaktyczne:

Poza zajęciami w trybie tradycyjnym, część zajęć odbywa się z zastosowaniem metod zdalnych synchroniczna (MS Teams) i asynchroniczna (Moodle).

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2+. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 4 semestrów nauki.

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratu omówione są w dokumencie "Organizacja o warunki zaliczenia lektoratu" dostępnym na stronie kursu na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle oraz ćwiczeń zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego.

Obowiązująca skala ocen:

60 – 67 % = 3,0 dostateczny

68 – 75 % = 3,5 dostateczny plus

76 – 83 % = 4,0 dobry

84 – 91 % = 4,5 dobry plus

92 – 100 % = 5,0 bardzo dobry

Uwagi:

3600-R2-Z-EN-B2-060-PRAWO-Z-2630

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)