Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego [2517-s1LS2Z-HKHOJ] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego [2517-s1LS2Z-HKHOJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala AB 3.16
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Aneta Pawlak
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Literatura uzupełniająca

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Quesada S. M, (2010), Manual de civilización, Madrid, Edelsa.

Cortés Moreno M. (2012). Guía de usos y costumbres de España. Madrid. Edelsa.

Zakres tematów:

La historia de España: desde los iberos hasta los tiempos actuales.

Introducción a América Latina: ¿Qué es América Latina?

Antes de la Conquista: las civilizaciones precolombinas.

Un Nuevo Mundo.

La conquista de México.

La conquista de Perú.

Las nuevas colonias.

La independencia: 1814-1824.

Héroes de la independencia.

Comienza la independencia: el caso de México, vida económica.

América Latina de los años noventa del siglo pasado.

El Día de Muertos en México

Cultura hispanoamericana: la época precolombina, literatura, los muralistas, esculturas, arquitectura, música.

Arte prehispánico e hispanoamericano.

El arte mexicano anterior a los mayas.

Los mayas.

Los aztecas.

Centroamérica, noroeste de Suramérica y el Caribe.

Los andes preincaicos.

Los incas.

Las fiestas españolas.

La Navidad y los villancicos.

Metody dydaktyczne:

Tryb stacjonarny: metody dydaktyczne podające: głównie wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji; metody eksponujące: prezentacja Power point, prezentacja eksponatów.

Tryb zdalny: materiały dydaktyczne w formie pdf, konsultacje mailowe i przez platformę Teams, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji.

Metody i kryteria oceniania:

Zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym, ocena z egzaminu zostanie wystawiona na podstawie jednej pracy pisemnej w formie testu wyboru przeprowadzonego w sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym. Test będzie w całości w języku hiszpańskim i będzie polegał na zaznaczeniu jednej poprawnej odpowiedzi na dwie, trzy lub cztery podane propozycje w zależności od rodzaju pytania. Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi będzie oznaczało, że student poprawnie zrozumiał i przyswoił kompleksową wiedzę z Historii i kultury hiszpańskiego obszaru językowego. Test będzie w całości w języku hiszpańskim i będzie zawierał 50 pytań: 30 zamkniętych i 20 otwartych.

Skala procentowa, według której wystawiona zostanie ocena z egzaminu:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

W przypadku uzyskania oceny ndst w pierwszym terminie, przysługuje drugi termin w sesji poprawkowej, również w formie testu pisemnego. Brak zaliczenia przy drugim podejściu w sesji poprawkowej oznacza ocenę ndst. na koniec semestru.

Istnieje możliwość poprawienia uzyskanej w pierwszym terminie oceny dostatecznej, dostatecznej plus, dobrej i dobrej plus w sesji poprawkowej w formie wypowiedzi ustnej, obejmującej 25 pytań z omówionych na zajęciach tematów.

Wyznaczony termin egzaminu w sesji egzaminacyjnej jest obowiązkowy dla wszystkich. Jakiekolwiek indywidualne zmiany daty lub usprawiedliwienie nieobecności są możliwe jedynie za zgodą Dziekana do spraw studenckich.

Uwagi:

II rok, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)