Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego: Nauczanie zintegrowane [2513-s1ROM1L-PNJFNZ] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka francuskiego: Nauczanie zintegrowane [2513-s1ROM1L-PNJFNZ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:30 - 11:15
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala AB 3.07
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala AB 3.09
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala AB 3.09
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 10:30 : 11:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-04-22 13:15 : 14:45 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
2024-04-23 08:00 : 09:30 sala AB 3.09
Collegium Humanisticum
2024-04-23 09:45 : 11:15 sala AB 3.09
Collegium Humanisticum
2024-04-29 10:30 : 11:15 sala AB 3.07
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Sylwia Mołoń
Literatura:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Literatura podstawowa:

1. Berthet A., Hugot C., Kizirian V, Sampsonis B., Waendendries M., Alter ego+ 1 i Alter Ego+2. Méthode de français A1,A2 Hachette, Paris, 2012.

2. Berthet A., Hugot C., Kizirian V., Waendendris M., Alter ego+ 1 i Alter Ego+2. Cahier d’activités. Méthode de français A1, A2 Hachette, Paris, 2012.

3. Marion Alcaraz, Sandrine Vidal, Anne Jacob Edito Méthode de français niveaux A2 et B1

4. Marion Alcaraz, Sandrine Vidal, Anne Jacob Edito Cahier d'activites niveaux A2 et B1

5. Bescherelle 1. La Conjugaison. Dictionnaire de douze mille verbes, Hatier, Paris, 1990

Literatura uzupełniająca:

1. Mauger G., Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. Langue parlée, langue écrite, Hachette, Paris, 1968.

2. Monnerie Anne, Le français au présent. Grammaire, Didier/Hatier, Paris, 1987.

3. Abry D., Chalaron M.-L., La grammaire des premiers temps, vol. 1, coll. FLE, PUG, 2004.

4 . Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Les exercices de grammaire A2 avec corrigés, Hachette, 2005.

5. Grégoire M., Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire, CLE International, 199714.

6. Leroy-Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. Niveau intermédiaire, CLE International,Paris 1999

7. Miquel C., Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire, CLE International, 2005.

8. Siréjols É, Vocabulaire en dialogues – niveau intermédiaire + CD audio, CLE International, 2003.

9. Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Exercices de grammaire en contexte,. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris 2000.

10. Tibert S. Le français avec... des jeux et des activités - niveau intermédiaire, Eli 2007

11. Michele Barfety, Patricia Beaujouin Comprehension orale Niveau1 A1,A2, Niveau 2 B1Cle International 2007

12. Miquel C. Communication progressive du français. Niveau intermédiaire, CLE International, Paris 2004

Zakres tematów:

Tematy spośród:

1. Temps forts

Zagadnienia komunikacyjne:

- informowanie oraz reagowanie na wydarzenia rodzinne,

- opowiadanie o swojej rodzinie;

Materiał językowy:

- zaimki przymiotne dzierżawcze (2),

- wydarzenia rodzinne,

- konstrukcja:

avoir mal à + części ciała,

- nazwy członków rodziny,

- łączenie międzywyrazowe z zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi;

Zagadnienia komunikacyjne:

- rozmowa telefoniczna,

- rozumienie zjawiska społecznego związanego z rodziną;

Materiał językowy:

- czasy passé récent i futur proche- użycie ,

- zwroty związane z rozmową telefoniczną,

- zwroty do podania procentów jakiegoś zjawiska,

- wymowa i odróżnianie dźwięków [ɛ]/ [ε̃];

Zagadnienia komunikacyjne:

- mówienie o wydarzeniach z przeszłości,

- opis fizyczny człowieka;

Materiał językowy :

- czas passé composé (2),

- konstrukcje:

il est+ przymiotnik, il a+ rzeczownik,

- wymowa dźwięku [ə] w czasie przeszłym;

2. Voyage, voyages

Zagadnienia komunikacyjne:

- mówienie o swoich odczuciach zmysłowych,

- opowiadanie o zjawiskach pogodowych;

Materiał językowy :

- struktury do mówienia o pogodzie, klimacie,

- struktury do wskazania daty, pory roku, miesiąca,

- zmysły, odczucia i wrażenia zmysłowe,

- słownictwo związane z pogodą i klimatem,

- dźwięki i spółgłoski;

Zagadnienia komunikacyjne:

- określenie położenia geograficznego,

- opowiadanie o czynnościach wykonywanych na świeżym powietrzu,

- charakteryzowanie jakiegoś miejsca;

Materiał językowy :

- struktury do scharakteryzowania jakiegoś miejsca,

- miejsce przymiotnika w zdaniu,

- zaimek dopełnieniowy y,

- słownictwo do usytuowania miejsca w terenie,

- przymiotniki do scharakteryzowania jakiegoś miejsca,

- czynności wykonywane na świeżym powietrzu, rozrywka,

- wymowa i odróżnianie dźwięków [o], [ɔ];

Zagadnienia komunikacyjne:

- rozumienie i redagowanie programu zwiedzania miasta,

- pisanie listu z wakacji;

Materiał językowy:

- czas futur simple ,

- czas présent continu ,

- zaimek on i bezosobowa forma czasownika,

- słownictwo związane z miastem i atrakcjami kulturalnymi miasta,

- wymowa i odróżnianie dźwięków [o]/ [ɔ̃];

3. C’est mon choix

Zagadnienia komunikacyjne:

- wskazanie na swoje preferencje kulinarne,

- komponowanie menu,

- opowiadanie o swoich nawykach żywieniowych;

Materiał językowy :

- przyimki à i de w nazwach dań,

- rodzajniki cząstkowe i nieokreślone,

- przeczenie pas de , wskazanie ilości,

- nazwy produktów żywnościowych,

- posiłki i potrawy,

- zwroty określające częstotliwość spożywania jakiś produktów,

- dźwięk [ə]- zapis graficzny;

Zagadnienia komunikacyjne:

- opisywanie ubioru,

- ocenianie czyjegoś wyglądu,

- dawanie porad dotyczących ubioru;

Materiał językowy :

- dopełnienie bliższe - COD ,

- struktury służące udzielaniu rad il faut, il est indispensable , il est important itp. ,

- nazwy ubrań, akcesoria, kolory, rozmiary,

- sformułowania do oceny wyglądu,

- intonacja: ocena pozytywna/negatywna, wątpliwość, przekonanie;

Zagadnienia komunikacyjne:

- wybieranie prezentu,

- charakteryzowanie jakiegoś przedmiotu;

Materiał językowy:

- zaimek dopełnieniowy COI,

- zaimki względne qui, que ,

- słownictwo do opisu przedmiotów,

- przymiotniki zakończone - able,

- wymowa odróżnianie [k]/[g];

4. Vivre en ville?

Zagadnienia komunikacyjne:

- robienie zakupów,

- określanie ilości;

Materiał językowy:

- zaimek en ,

- nazwy sklepów i sprzedawców,

- zwroty do określenia ilości,

- sformułowania służące kupowaniu lub sprzedawaniu czegoś

- nazwy niektórych produktów,

- wymowa dźwięków [ɑ̃] , [ɔ̃];

Zagadnienia komunikacyjne:

- proponowanie wspólnego wyjścia,

- wybieranie spektaklu,

- rezerwowanie miejsca na spektakl;

Materiał językowy:

- określanie ilości za pomocą przeczenia ne…plus, ne…que ,

- słownictwo związane ze spektaklem, kinem, teatrem,

- sformułowania do oceny pozytywnej lub negatywnej jakiegoś widowiska,

- mowa potoczna ,

- intonacja - informacja o reakcji pozytywnej lub negatywnej

Zagadnienia komunikacyjne:

- wybieranie dobrej restauracji,

- składanie zamówienia w restauracji;

Materiał językowy :

- miejsce przymiotnika w zdaniu,

- sformułowania do złożenia zamówienia ,

- przymiotniki do scharakteryzowania jakiejś restauracji,

- określenia do oceny pozytywnej lub negatywnej,

- wymowa dźwięków [ɑ̃] , [ɔ̃], [ε̃],

- intonacja oceny pozytywnej lub negatywnej

5. Lieux de vie

Zagadnienia komunikacyjne:

- przywoływanie wspomnień,

- porównywanie przeszłości z teraźniejszością;

Materiał językowy:

- czas przeszły imparfait,

- struktury porównania ,

- wyrażenia do przywoływania wspomnień,

- wady i zalety życia w mieście i na prowincji,

- dźwięki [e]/[ɛ] wymowa, odróżnianie;

Zagadnienia komunikacyjne:

- opisywanie mieszkania,

- opowiadanie o swoim mieszkaniu, o zmianach w nim dokonywanych;

Materiał językowy:

- użycie czasu przeszłego imparfait i czasu teraźniejszego,

- określenie czasu: il y a, depuis ,

- czasownik servir à / de ,

- słownictwo związane z domem,

- odróżnianie w wymowie czasów passé composé i imparfait ;

Zagadnienia komunikacyjne:

- poszukiwanie mieszkania,

- poszukiwanie współlokatora,

- mówienie o relacjach między współlokatorami;

Materiał językowy :

- zaimki dopełnienia bliższego i dalszego COI i COD,

- słownictwo do scharakteryzowania jakiegoś mieszkania,

- słownictwo związane ze współlokatorami, wynajmem mieszkania,

- intonowanie opinii pozytywnej i negatywnej;

Uwaga:

Poszczególne tematy/ treści mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach, a kolejność ich omawiania może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Metody dydaktyczne:

Eksponująca, podająca, programowana i poszukująco- aktywizująca, m.in.

pogadanka,

objaśnienie,

prezentacja,

ćwiczenia klasyczne,

gry,

dyskusja,

kwestionariusz,

koszyk zadań,

burza mózgów,

odgrywanie ról,

testy;

Metody i kryteria oceniania:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie rozumie zarówno tekstów pisanych jak i z odsłuchu.

Student nie potrafi powtórzyć ani użyć sam nowo poznanych sformułowań, wyrażeń.

Student nie potrafi napisać najprostszego tekstu jak kartki pocztowej czy listu.

Na ocenę 3

Student rozumie tylko niektóre aspekty tekstu mówionego czy pisanego.

Student potrafi użyć wyrażeń w stopniu ograniczonym. Jego wypowiedź nie zawsze jest jasna i klarowna.

Student pisząc teksty nadal popełnia błędy gramatyczne, a jego leksyka jest uboga.

Na ocenę 4

Student rozumie większość tekstów mówionych czy pisanych.

Student potrafi omówić poprawnie temat, bierze udział w dyskusji.

Student potrafi w sposób poprawny gramatycznie i składniowo pisać teksty.

Na ocenę 5

Student doskonale rozumie teksty pisane czy mówione.

Student swobodnie i ze swadą potrafi brać udział w dyskusji. Używa bogatego słownictwa i potrafi dostosować się do nowej sytuacji komunikacyjnej.

Sposoby oceny (F- ocena formująca, P – podsumowująca)

F 1. Ocena aktywności studenta po każdych zajęciach .

F 2. Ocena jakości tej aktywności czyli poprawności językowej.

F 3. Ocena testu kontrolnego, pisanego po omówieniu określonej partii materiału (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, rozumienie tekstu pisanego, napisanie własnego tekstu na zadany temat).

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Obecność na zajęciach ( dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione- 2x 90 min. )

- Przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, poprawność językowa

- Oceny pozytywne z zadań realizowanych w trakcie zajęć ( niezapowiedziane krótkie testy kontrolne, prace pisemne oraz wypowiedzi ustne na zadany temat, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne )

UWAGA: Krótkie testy kontrolne w formie pisemnej przeprowadzane są w trakcie zajęć stacjonarnych. Testy kontrolne nie są poprawiane. W przypadku nieobecności studenta, wykładowca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu w innym, niezapowiedzianym terminie w trakcie zajęć stacjonarnych.

- Oceny pozytywne z kolokwiów przeprowadzanych w formie pisemnej lub ustnej w trakcie zajęć, podsumowujących wiedzę i zdobyte umiejętności na ćwiczeniach w trakcie semestru (rozumienie ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, rozumienie tekstu pisanego, napisanie własnego tekstu na zadany temat, wypowiedź ustna na zadany temat).

UWAGA: W przypadku nieobecności na kolokwium student jest zobowiązany przedłożyć dokument uzasadniający jego nieobecność i przystąpić do kolokwium najpóźniej w kolejnym tygodniu nauki. W przeciwnym wypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kolokwia nie są poprawiane. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z trzech kolokwiów student ma obowiązek ponownego zaliczania materiału, który obejmowały kolokwia.

Kryteria oceny testów:

od 60% - dostateczna

od 75% - dobra

od 90% - bardzo dobra;

Zajęcia z przedmiotu Nauczanie zintegrowane kończą się w semestrze letnim egzaminem podsumowującym wiadomości z całego roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć z przedmiotu. Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej lub, jeśli nie pozwoli na to sytuacja, w formie zdalnej.

Uwagi:

I rok, filologia romańska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)