Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu [1000-MS1-EmGłos] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Emisja głosu [1000-MS1-EmGłos]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:00 - 12:00
sala S3
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Iwona Kaproń-Charzyńska
Literatura:

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

D. Dąbrowska, A. Dziwińska, Emisja głosu. Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2012.

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa 1998.

A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

B. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela: wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

M. Rokitiańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003.

M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

B. Tarasiewicz, mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2004.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

B. Werner, Głos i jego zaburzenia, Wrocław 2004.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.

Zakres tematów:

1. Głos a wizerunek. Budowa i działanie narządu głosu (źródło dźwięku, generator dźwięku, amplifikatory dźwięku).

2. Choroby narządu głosu.

3. Ogólna higiena życia i higiena głosu: zasady higieny życia osób pracujących głosem. Rola relaksacji w emisji głosu. Wybrane techniki relaksacyjne.

4. Warunki poprawnej fonacji. Ćwiczenia fonacyjne.

5. Znaczenie oddychania dla poprawnej fonacji. Ćwiczenia podparcia oddechowego.

6. Rezonans jako źródło nośności dźwięku. Ćwiczenia w celu uzyskania rezonansu piersiowego i głowowego.

7. Środki wyrazu. Ćwiczenia artykulacji i dykcji.

8. Opracowanie wygłoszenia tekstu.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: pokaz;

Metody podające: opis, pogadanka;

Metody poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca (kształtująca) obejmująca obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (wykonywanie zadań i ćwiczeń).

Końcowe zaliczenie w formie sprawdzianu praktycznego.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym (spotkania co tydzień od początku do połowy semestru) wspierane kursem na platformie Moodle.

Uwagi:

2mst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)