Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje i prawo UE [2751-SM-S1-1-IPUE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-27 11:30 : 13:00 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-03 11:30 : 13:00 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
2024-06-10 11:30 : 13:00 sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: 46
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

I. Ogólna charakterystyka UE

II System instytucjonalny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

2. Rada Europejska

3. Parlament Europejski

4. Rada UE

5. Komisja Europejska

6. Trybunał Sprawiedliwości UE

7. Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny

III System prawny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE

2. Zasady prawa UE: lojalnej oraz wzmocnionej współpracy

3. Zasady regulujące podział i wykonywanie kompetencji przez UE: zasada przyznania, pomocniczości oraz proporcjonalności

4-5. Źródła prawa UE (prawo pierwotne, prawo wtórne, umowy międzynarodowe)

6. Tworzenie prawa pierwotnego UE (zawieranie i dokonywanie zmian w traktatach założycielskich, zawieranie traktatów akcesyjnych) oraz prawa wtórnego (zwykła i specjalna procedura prawodawcza)

7. Prawo unijne a prawo państw członkowskich: zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku

Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji)

prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny (opisowy klub test) - W1, W2 i W3

Uwagi:

Prof. J.Maliszewska-Nienartowicz - SM (s1) - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)