Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne [2751-BW-S1-1-BS] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczne [2751-BW-S1-1-BS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 303
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Antonina Kozyrska
Literatura:

Podstawowa literatura

1. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

2. J. Gierszewski, A. Pieczywok, Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.

3. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011.

4. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne: podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.

Dodatkowa literatura i materiały

1. J. Gierszewski, A. Pieczywok, Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2019.

2. A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie: perspektywa personalna i strukturalna, Warszawa 2016.

3. Social Security. Selected Aspects, ed. by J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, A. Hołub, Toruń 2018.

4. P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne: ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

5. https://www.gov.pl

6. https://stat.gov.pl

7. https://www.cbos.pl

8. https://ec.europa.eu/eurostat

9. https://www.undp.org

Zakres tematów:

W ramach konwersatorium omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa społecznego Polski, w tym: pojęcie bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia, patologie społeczne i ich uwarunkowania (bezrobocie, bezdomność, agresja i przestępczość wśród młodzieży, narkotyki i dopalacze, uzależnienia behawioralne, handel ludźmi itp.), oraz inne bieżące wyzwania.

Zajęcia służą utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy, rozwojowi umiejętności pracy w małym zespole (w celu przygotowania prezentacji) oraz w szerszej grupie poprzez udział i moderowanie dyskusji.

Wykaz szczegółowych tematów

1. Bezrobocie jako problem społeczny

2. Oblicza bezdomności

3. Dopalacze i uzależnienia behawioralne

4. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

5. Handel ludźmi i praca przymusowa

6. Społeczne skutki pandemii Covid-19

7. Społeczne skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej

Metody dydaktyczne:

- prezentacja

- pokaz

- pogadanka

- dyskusja

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są 3 elementy:

1. Prezentacja tematu (oceniana treść, forma, baza materiałowa przygotowanie i moderowanie dyskusji) – 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach – 5 pkt

3. Aktywny udział w dyskusji – 5 pkt.

Skala ocen:

10-11 pkt = 3 (dst)

12-13 pkt = 3+(dst+)

14-15 pkt = 4 (db)

16-17 pkt = 4+ (db)

18-20 pkt = 5 (bdb)

Uwagi:

Prof. A. Kozyrska - gr 1 - BW (s1) - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)