Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria obwodów 0800-TEOBW
Reguły punktacji przedmiotu

08510210-KRK - Fizyka techniczna (s1) (KRK)
08510254-KRK - Automatyka i robotyka (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
08510210-KRK
Fizyka techniczna (s1) (KRK)
08510254-KRK
Automatyka i robotyka (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
7
(2015/16 - 2020/21)
7
(2021/22 - ...)
6
(2021/22 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)