Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 1000-M1OWI
Reguły punktacji przedmiotu

10510215 - Matematyka (s1)
10510216 - Informatyka (s1)
10510270-KRK - Matematyka i Ekonomia (s1) (KRK)
10520216 - Informatyka (n1)
10520216-KRK - Informatyka (n1) (KRK)
10520316 - Informatyka (n2)
10520316-KRK - Informatyka (n2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510215
Matematyka (s1)
10510216
Informatyka (s1)
10510270-KRK
Matematyka i Ekonomia (s1) (KRK)
10520216
Informatyka (n1)
10520216-KRK
Informatyka (n1) (KRK)
10520316
Informatyka (n2)
10520316-KRK
Informatyka (n2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
1
(2010/11 - ...)
1
(2008/09 - 2009/10)
1
(2009/10 - 2009/10)
2
(2018/19 - ...)
2
(2014/15 - ...)
2
(2014/15 - ...)
2
(2014/15 - ...)
2
(2014/15 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)